Asiakkaan kohtaamisen merkitys korostui Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen päätösseminaarissa

Julkaistu 27.2.2019

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin hotelli Katajanokassa 13. helmikuuta. Seminaariin osallistui 120 Risen työntekijää ja yhteistyökumppania.

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen projektipäällikkö Kati Kaarlejärvi avasi seminaarin esittelemällä hankkeen tuloksia. Hankkeen aikana on onnistuttu parantamaan henkilöstön osaamista, asiakkaiden työelämävalmiuksia sekä palveluiden käyttöä vankeusrangaistuksen aikana. Hanke on tavoittanut yhteensä 460 asiakasta, joille on järjestetty esimerkiksi koodauskoulua, velkaneuvontaa, mielenterveyskursseja ja uravalmennusta.

"Henkilökunnan tuki on tärkeää"

Asiakkaan kohtaaminen ja luottamuksen rakentaminen korostuivat monien seminaarin puhujien esityksissä. Miska Nyman Suomen Romanifoorumista kertoi omakohtaisen kokemuksensa luottamuksesta. Pitkän rikostaustan jälkeen hänellä oli tahtotila selviytyä ja lopettaa päihteiden käyttö. Siirtyessään Suomenlinnan vankilaan kunnioittava kohtaaminen työntekijän kanssa sai hänet unohtamaan "koviksen" roolin. Oman motivaation sekä työntekijöiden tuen ja luottamuksen avulla hän onnistui irtautumaan rikoskierteestä ja työskentelee nyt ohjaajana Romanifoorumilla.

Hanna Mansikka-Aho Turun ensi- ja turvakodista ja Oona Alkhalil Ehjä ry:stä esittelivät Turun vankilan sukupuolisensitiivisen työpajan tuotoksia. Työpajassa naisvangit saivat jakaa kokemuksiaan vankeusajasta ja pääsivät omalta osaltaan vaikuttamaan naisvankien aseman parantamiseen. Työpajoissa nousi esiin hyvinvointiin, perhesuhteisiin ja palveluihin liittyviä teemoja. Naisvangit totesivat työpajoissa: "Henkilökunnan tuki on tärkeää. Joskus pienikin sana voi voimaannuttaa ja tuoda hyvän mielen." Naiset pitivät tärkeänä myös yhteydenpitoa perheeseen, kohdatuksi tulemista ja vankeusajan hyödyntämistä.

Myös ViaDian Rise Varikko -osahanke sai positiivista palautetta asiakkailta arvostavasta kohtelusta. Jyväskylässä ja Lappeenrannassa toimivassa hankkeessa keskustellaan asiakkaiden kanssa vankilasta vapautumisesta, ja siihen liittyvistä toiveista ja haasteista. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua ViaDian pajatyöskentelyn tarjontaan ja käydä TYP-palveluissa. TYP-palveluiden kautta voi lopulta työllistyä ViaDialle kuntouttavaan työtoimintaan. Asiakkaiden palaute hankkeen tekemästä työstä oli positiivista: "Itselleni Varikko-hanke oli kevyt väylä siviilityöhön ja sitä kautta mahdollisti pääsyn palkkatyöhön muualle. Kiitos ihmisläheisestä kohtaamisesta, oli helppoa tulla osaksi työyhteisöä, kun kohdeltiin vertaisena ja tuettiin koko matkan ajan."

Terhi Laine Helsingin Diakonissalaitokselta esitteli Vamos- ja Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen romanisensitiivistä toimintakonseptia. Vamos-hankkeen tavoitteena on vähentää 16–29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä ja auttaa kiinnittymään yhteiskuntaan, koulutukseen ja työelämään. Yhteinen romanityön hanke tavoitti 43 päihde- ja rikostaustaista romaninuorta, jotka olivat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Romanisensitiivisen toimintakonseptin pohjalla ovat luottamuksen rakentaminen ja arvostava vuorovaikutus, jonka jälkeen tavoitteena on suunnitella koulutus- ja työpolku. Laine totesi esityksessään, että luottamus on sellainen tekijä, joka yhdistää monia toimijoita Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa.

Miten hankkeen tulokset näkyvät jatkossa?

Projektipäällikkö Kati Kaarlejärvi on tyytyväinen hankkeen tuloksiin ja on iloinen, että vielä ison puristuksen jälkeen hanketyöntekijät sekä yhteistyökumppanit ovat innoissaan hankkeesta.

"Hankkeen aikana on kehitetty uusia tehtävänkuvia, joista on muodostettu pysyviä virkoja. Ne jäävät elämään sellaisenaan vielä hankkeen päättyessä. Esimerkiksi Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelle on nimitetty uudenlaisella työkykykoordinaattorin tehtävänkuvalla toimiva työntekijä ja Turun vankilassa yksi työntekijä työskentelee ulkomaalaisten vankien kanssa. Ulkomaalaisten kanssa tehtävä työ jatkuu muutenkin. Diakonissalaitoksen kanssa alkaa uusi Unit-hanke, joka on saanut vuoden vaihteessa rahoituksen STEAlta. Hankkeessa aloittaa kolme työntekijää, jotka työskentelevät pääkaupunkiseudulla.

Hankkeen tuloksena on myös vahvistettu ja luotu uusia kumppanuussuhteita, joiden ylläpito ja edistäminen on siirretty yksiköille, aluekeskuksille ja keskushallinnolle. Erilaisia toimintatapoja, kuten TE-palveluja laitoksissa, voi siis vielä edistää. Myös tietyt yhteistyöhankkeet, kuten ViaDia-yhteistyö, jatkuvat vielä hankkeen päättymisen jälkeen."

Hanke päättyy tänä vuonna, mitä on vielä tiedossa?

"Kevään aikana järjestetään Vankiloiden työtoiminnan monet mahdollisuudet -koulutuspäivä ja toteutetaan piirrosvideo hankkeen tuloksista. Länsi-Suomen ja Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueilla aiomme vielä keskustella sotevalmistelijoiden kanssa rikostaustaisten palveluista. Kevään jälkeen on tarkoitus kohdistaa erityishuomiota eri kieli-kulttuuritaustaisten asioihin. Toivon, että ehtisimme vielä kehittämään tiedonvaihtoa, kun asiakkaita polutetaan seuraavalle taholle. Tiedonvaihtolomakkeessa olisi päivitystarpeita", Kaarlejärvi kertoo.

Seminaarin esitykset ja hankkeen muu materiaali löytyy nettisivuilta. Videopätkiä päätösseminaarista voi katsoa hankkeen Facebook-sivuilta.