Vankilaopetusta kehitetään – linjaukset vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin käyttöönotolle

Julkaistu 8.4.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa laatinut linjaukset ja periaatteet vankilaopetuksen yhteisen toimintamallin kehittämiselle ja käyttöönotolle. Ammatillisten koulutuksen järjestäjien yhtenä tehtävänä on ollut vankilaopetuksena järjestettävä ammatillinen koulutus vuoden 2018 alusta lähtien.

Uudistettu ammatillinen koulutus tarjoaa aikaisempaa joustavampia ja monipuolisempia tapoja vahvistaa vankien ammatillista osaamista ja sitä kautta tukea työmarkkinoille siirtymistä ja yhteiskuntaan kiinnittymistä vangin vapautuessa. Lisäksi nyt annetuilla linjauksilla on tarkoituksena kehittää toimintatapoja, joilla osaamisen kehittämistä voidaan jatkaa vangin vapauduttua.

Lue aiheesta lisää täältä..