Vankiloiden henkilökunnalla on johdon tuki ja selkeät toimintamallit myös turvallisuusasioissa

Julkaistu 13.5.2019

Vankiloissa henkilökuntaan kohdistuva väkivalta on suhteellisen harvinaista. Vankiloissa tapahtui viime vuonna 7 henkilökuntaan kohdistunutta väkivaltatapausta. Väkivallan uhkaa henkilökunta ilmoitti kokeneensa 21 kertaa. Edellisvuodesta tapausten määrä tippui lähes kymmenellä ja on lähivuosina ollut kokonaisuudessaan 30-50 välillä (väkivalta ja uhat).

Jokainen tapaus otetaan vakavasti ja Rikosseuraamuslaitos kiinnittää jatkuvasti huomiota henkilökunnan työturvallisuuteen. Rikosseuraamuslaitoksessa on aloitettu keväällä 2019 työturvallisuuden kehittämisprosessi, jossa kiinnitetään erityistä huomiota riskien ja vaarojen arviointiin sekä yhdenmukaiseen työturvallisuusasioiden kouluttamiseen. Asiaa on valmisteltu yhteistoiminnassa työntekijöiden edustajien kanssa.

Henkilökunta on hyvin koulutettua ja varautunut uhkatilanteisiin. Jokaisella yksiköillä on varautumissuunnitelma poikkeustilanteissa. Häiriötilanteista tehdään aina ilmoitus, josta tarvittaessa informoidaan myös oikeusministeriä.

"Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnalla on johdon tuki kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Turvallisuus on yksi arvoistamme ja toimintamme tulee olla turvallista niin yhteiskunnan, henkilökunnan kuin vankienkin kannalta", Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka toteaa.

Lähes puolet vangeista suorittaa väkivaltarikostuomioita. Erityisesti suljetuimmissa vankiloissa esiintyy väkivaltaa, niin vankien kesken kuin henkilökuntaakin kohtaan. Valvontatoimenpiteiden lisäksi vankiloissa järjestetään erilaista kuntoutusta, jolla tuetaan vankeja pääsemään eroon väkivaltaisesta toimintamallista.

Rikosseuraamuslaitoksessa on toimiva uhkailmoituskäytäntö, sekä ohjeistettu prosessi siitä, miten tulee toimia uhkatilanteissa. Uhkatilanteet arvioidaan ja vakavimmista uhkatapauksista tehdään uhka-arvioinnit. Henkilökuntaan kohdistuneissa uhkatapauksissa on pyydetty tarvittaessa virka-apua poliisilta muun muassa henkilön ja hänen perheensä suojelemiseksi ja näissä tapauksissa poliisiyhteistyö on ollut tuloksellista. Tekoja ei ole toteutettu ja uhat ovat väistyneet.

"Hyväksyttyjen turvallisuuslinjausten aktiivinen jalkauttaminen sekä uusien turvallisuusuhkien ennakoiminen ja niihin varautuminen kaikissa yksiköissämme on tärkeää", pääjohtaja Vesterbacka jatkaa.

Vankilavirkailijaliiton pääluottamusmies Antti Santamäkeä on haastateltu Lännen Median uutisessa 12.5.2019, jossa Santamäki on huolestunut vankilahenkilökunnan heikkenevästä turvallisuustilanteesta. Santamäki ei ole ottanut huoltaan esille Rikosseuraamuslaitoksen johdon kanssa kuukausittain järjestetyissä yhteistyötoimikunnan kokouksissa. Työnantaja ottaa asian esille seuraavassa kokouksessa 20.5.2019, jossa ovat esillä aiheeseen liittyen myös edellä mainittu työturvallisuuden kehittäminen Rikosseuraamuslaitoksessa ja perustettava turvallisuustyön ohjausryhmä.

Lisätietoja: pääjohtaja Esa Vesterbacka, puh. 029 56 88400, esa.vesterbacka(at)om.fi (paikalla 14.5.2019) ja turvallisuusjohtaja Ari Juuti, puh. 029 56 88456, ari.juuti(at)om.fi