Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen loppuraportti julkaistu – ota hyvät ratkaisut käyttöön

Julkaistu 27.6.2019
Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa (2016–2019) kehitettiin hyviä käytäntöjä rikostaustaisten yhteiskuntaan kiinnittymiseen erityisesti verkostoyhteistyön ja uusien palvelujen avulla. Hankkeen loppuraportti sekä hyviä käytäntöjä esittelevä piirrosvideo on nyt julkaistu.

Loppuraportissa hankkeen työntekijät kertovat millaisia ratkaisuja he ovat löytäneet. Erityisen tärkeäksi osoittautui yhteistyön rakentaminen Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten välille. Myös kolmannella sektorilla on tärkeä osuutensa pyrittäessä auttamaan rikostaustaisia henkilöitä uuden elämäntavan alkuun. Hankkeessa kehitetyt toimintatavat ovat jo osittain tulleet osaksi Rikosseuraamuslaitoksen arkipäivää, mutta toimintatapojen juurruttaminen jatkuu edelleen hankkeen jälkeenkin.

"Toivomme, että hankkeen aikana syntynyt työkykykoordinaattoreiden verkosto pystyy osaltaan edistämään rikostaustaisten kuntoutus- ja työllisyyspolkujen etenemistä myös tulevaisuudessa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten osalta toivomme, että Turun vankilaan syntynyt uusi, erityisesti ulkomaalaisiin vankeihin keskittyvä tehtävänkuva, leviäisi toimintamallina myös muihin yksiköihin. Risen yksiköihin nimetyt yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyötä tekevät yhdyshenkilöt toimivat myös tulevina vuosina kanavina, joiden kautta omakielinen materiaali, kulttuurisensitiivinen työote ja vähemmistöjen huomiointi pysyy ajantasaisena", kertoo Kati Kaarlejärvi, joka toimi hankkeen projektipäällikkönä toukokuun loppuun asti.

Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen päätoteuttajana ja koordinoijana oli Rikosseuraamuslaitos. Muina toimijoina olivat Kuntoutussäätiö, ViaDia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Helsingin Diakonissalaitos (Vamos).

"Hankkeen aikana on tuotettu myös piirrosvideo kokeilluista toiminnoista ja todetuista hyvistä käytännöistä. Piirrosvideo on tehty yhdessä yhteistyökumppaneidemme sekä Tussitaikureiden kanssa. Piirrosvideo kuvaa vangin mahdollisuuksia kulkea vankeusajan polkua rinnallaan viranomaisten, järjestöjen sekä Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöitä", kertoo Johanna Lähdeaho, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä vuoden 2019 loppuun.

"Haluamme hankkeen sekä hankkeen työntekijöiden puolesta vielä kiitää tuloksellisesta sekä merkityksellisestä yhteistyöstä näiden kuluneiden vuosien aikana! Hanke päättyy vuoden 2019 lopussa", toteaa Johanna Lähdeaho.

Tutustu loppuraporttiin Kuntoutussäätiön verkkosivuilla klikkaamalla tästä.

Katso piirrosvideo Yhteistyöllä rikoksettomaan elämään Risen Youtube-kanvalta. Videoon pääset tästä.