Vankiluku alhaisin kymmeneen vuoteen – ulkomaalaisten vankien osuus väheni 10 prosenttia edellisvuodesta

Julkaistu 10.6.2019

Rikosseuraamuslaitos on julkaissut vuoden 2018 tilastollisen vuosikirjan, johon on koottu tietoja viime vuoden vankiluvusta ja -rakenteesta. Päivittäinen vankiluku on laskenut 2010-luvulla ja viime vuonna vankeja oli keskimäärin alle 3000 päivittäin. Myös ulkomaalaisvankien määrä väheni kymmenellä prosentilla vuoteen 2017 verrattuna.

Päivittäinen vankiluku alle 3 000 vankia

Vankien päivittäinen keskimäärä alkoi laskea 2000-luvun puolivälistä lukuun ottamatta vuotta 2016, jolloin vankimäärä nousi hieman. Vuonna 2018 vankeja oli päivittäin keskimäärin 2 910 eli neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vankeusvankeja oli päivittäin keskimäärin 2 304 eli kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tutkintavankeja oli päivittäin keskimäärin 547, mikä oli kahdeksan prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sakkovankeja oli viime vuonna keskimäärin 59 päivittäin. Määrä on pysynyt melko samana läpi 2010-luvun.

Vuonna 2018 vankilaan tuli vapaudesta 5 546 vankia. Vankilaan tulleista 2 325 eli runsaat 40 prosenttia oli vankeusvankeja, 1 321 sakkovankeja ja 1 900 tutkintavankeja. Vankeusvangeista 14 prosenttia tuli suoraan avolaitoksiin.

Naisvankeja oli vuonna 2018 keskimäärin 218. Naisvankeusvangeista viisi prosenttia tuli suoraan avolaitoksiin.

Vankiloista vapautui vuonna 2018 kaikkiaan 5 531 vankia, joista vankeusvankeja oli 3 166, sakkovankeja 1 259 ja tutkintavankeja 1 106. Rangaistusajan keskipituus oli 10,9 kuukautta.

Ulkomaalaisten vankien määrä laskussa

Väkivaltarikoksista tuomitut ovat suurin vankiryhmä, vaikka heidän osuutensa on laskenut 2010-luvun alkupuolelta lähtien. Viime vuonna runsas kolmannes vangeista oli tuomittu väkivaltarikoksista, 20 prosenttia henkirikoksista ja 17 prosenttia pahoinpitelyrikoksista.

Huumausainerikoksista tuomittujen osuus on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2018 näiden osuus oli runsas viidennes eli 21 prosenttia, kun kymmenen vuotta aikaisemmin osuus oli 14 prosenttia. Myös seksuaalirikoksista tuomittujen osuus on noussut jonkin verran. Viime vuonna seksuaalirikoksista oli tuomittu kuusi prosenttia vangeista. Liikennejuopumuksesta tuomittujen osuus on laskenut viimeisten kymmenen vuoden aikana 14 prosentista kahdeksaan prosenttiin.

Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut 30 prosenttia kymmenen viime vuoden aikana, mutta vuonna 2018 määrä kääntyi laskuun. Ulkomaalaisia vankeja oli vuonna 2018 päivittäin keskimäärin 482. Tämä oli 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. 1.5.2018 tehdyn vankikartoituksen mukaan 17 prosenttia ulkomaalaisista vangeista oli virolaisia ja 11 prosenttia irakilaisia. Eri kansalaisuuksia oli kaikkiaan 64.

Myös yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä laskussa

Yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asiakkaiden päivittäinen keskimäärä on laskenut kymmenen viime vuoden ajan. Vuonna 2018 heitä oli päivittäin keskimäärin 2 959, joka on 31 prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.

Vuonna 2018 ehdonalaisvalvonta oli asiakasmäärältään suurin yhdyskuntaseuraamus. Ehdonalaiseen vapauteen päästettyjä henkilöitä oli valvonnassa keskimäärin 1 116 päivittäin. Yhdyskuntapalvelua suorittaneita oli keskimäärin 1 072, valvontarangaistusta suorittavia 33 ja ehdolliseen vankeuteen ja valvontaan tuomittuja nuoria keskimäärin 729 päivittäin.

Lisätietoja:
Pilvi Isotalus, viestintäpäällikkö
pilvi.isotalus@om.fi
p. 050 331 0067