Rikosseuraamuslaitos irtisanoo Jarmo Salmisen

Julkaistu 25.7.2019

Rikosseuraamuslaitos on päättänyt irtisanoa Jokelan vankilan apulaisjohtaja Jarmo Salmisen.

Irtisanomisen perusteena on Salmisen teot, jotka kohdistuvat Rikosseuraamuslaitoksen laissa säädettyihin ydintehtäviin. Rikosseuraamuslaitos katsoo, että työnantajalla on virkamieslain perusteella erittäin painava syy irtisanoa Jokelan vankilan apulaisjohtaja Jarmo Salminen virastaan, koska Salminen on toiminut virkamiehen käyttäytymisnormien ja esimiesasemansa vastaisesti, työnantaja on menettänyt luottamuksensa häneen ja hänen tekonsa ovat olleet omiaan vaarantamaan yleisen luottamuksen viranomaisen toimintaan. Virkamiesoikeudellisessa tarkastelussa Salmisella oli mahdollisuus lausua asiasta oma käsityksensä ennen päätöksentekoa. Jarmo Salminen pidätetään virantoimituksesta irtisanomisajaksi.

Valtakunnansyyttäjänvirasto teki 2.7.2019 syyttämättäjättämispäätöksen asiassa, jossa Jarmo Salmisen epäiltiin syyllistyneen virkasalaisuuden ja -velvollisuuden rikkomiseen. Salmisen epäiltiin luovuttaneen ilman laissa tarkoitettua perusteltua syytä Rikosseuraamuslaitoksen rekistereistä erästä vankeusvankia koskevia tietoja Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön entiselle päällikölle Jari Aarniolle. Salmisen epäiltiin myös muutoin menetelleen virkatehtäviensä vastaisesti kyseisen vangin asioita hoitaessaan. Salmisen menettelystä ei ole aiheutunut kyseisen vangin yksityisille eduille vahinkoa, haittaa tai vaaraa. Sen sijaan Salmisen menettely on ollut erityisesti asian taustat huomioiden haitallista viranomaistoiminnan yleiselle luottamukselle.

Lisätietoja:

Anu Kinnari
Henkilöstöpäällikkö
Etelä-Suomen rikosseuraamusalue
p. 050 442 0891
anu.kinnari(at)om.fi

Marko Oresmaa
HR-johtaja
Rikosseuraamuslaitos
p. 029 56 88455
marko.oresmaa(at)om.fi