Rikosseuraamuslaitos on mukana Sano ei korruptiolle -kampanjassa

Julkaistu 11.7.2019

Oikeusministeriön koordinoiman kampanjan tavoitteena on lisätä tietoutta korruptiosta ja korruptiontorjunnasta. Kampanja edustaa Rikosseuraamuslaitoksen arvoja avoimesta ja oikeudenmukaisesta toiminnasta.

Kampanjaan on jo lähtenyt mukaan joukko viranomaisia ja järjestöjä. Kampanjaan osallistuvat organisaatiot lupaavat, että niiden johto sitoutuu vastustamaan korruptiota, ne eivät hyväksy minkäänlaista korruptiota työntekijöiltään tai yhteistyökumppaneiltaan ja ohjeistavat työntekijöitä toimimaan oikein riskitilanteissa.

"On tärkeää yhdessä arvioida sitä, miten asiat ovat omassa organisaatiossamme. Kaikki organisaation toimijat ovat tärkeässä roolissa korruption torjumisessa. Osana korruptionvastaista toimintaa Rikosseuraamuslaitos on ilmoittautunut mukaan oikeusministeriön asettamaan korruptionvastaiseen yhteistyöverkostoon", kertoo Rikosseuraamuslaitoksen kehitysjohtaja Pauli Nieminen.

Suomessa korruptio ilmenee usein esimerkiksi eturistiriitoina, suosimisena ja epäeettisenä päätösten valmisteluna. Kampanjassa tuodaan esiin, että valtaosa korruptiosta piiloutuu yhteiskunnan rakenteisiin ja on vaikea havaita.

"Kansalaiset luottavat viranomaisiin. Luottamuksen ilmapiirin vahvistamiseksi on tärkeää, että viranomaiset arkipäivän työssään toimivat puolueettomasti ja toimivaltansa puitteissa. Rikosseuraamuslaitoksessa korruption vastainen toiminta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kohtelemme asiakkaitamme yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti", toteaa Nieminen.

Kampanja näkyy verkossa

Kampanjan aihetunniste sosiaalisessa mediassa on #eikorruptiolle. Lisäksi kampanjassa mukana olevat organisaatiot ovat lisänneet verkkosivuilleen Ei korruptiolle -bannerin merkiksi mukana olostaan.

Tietoa kampanjasta, korruptiosta ja korruption torjunnasta saat viralliselta kampanjasivulta.

Lisätietoja:

Pauli Nieminen
kehitysjohtaja
pauli.nieminen(at)om.fi
p. 029 56 88504

Gabriella Adlercreutz-Laurin
tarkastusjohtaja
gabriella.adlercreutz-laurin(at)om.fi
p. 029 56 88462