Rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämismäärärahat haettavissa

Rahoitushakemusten tulee olla perillä viimeistään 11.1.2016 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kirjaamossa.

Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on parantaa rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämään ja vähentää riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Rikosseuraamusalan toiminnan painopistettä siirretään laitosseuraamuksista yhdyskuntaseuraamuksiin ja suljetuista laitoksista avolaitoksiin sekä lisätään valvotun koevapauden käyttöä. Lähityön osuutta laitosten toiminnassa lisätään. Vaikuttavuuden toteuttamisen tueksi tarvitaan kehittämistä ja tutkimusta.

Vuonna 2016 rahoitetaan erityisesti hankkeita, joissa tutkitaan ja kehitetään toimintatapoja ja -malleja:

  • rangaistusaikaisen toiminnan vaikuttavuuteen, rikoksista irtautumiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen,
  • seuraamusten vaikuttavuuteen,
  • henkilöstön osaamisvaatimusten muutoksia, toimintakulttuureja ja prosesseja,
  • radikalisoitumisen ehkäisemiseen rikosseuraamusalalla,
  • sähköisen valvonnan käyttöön.

Rahoitushakemusten tulee olla perillä viimeistään 11.1.2016 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kirjaamossa (osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki). Hakemukseen tulee liittää tiedot hankkeen vastaavasta tutkijasta ja hänen pätevyydestään sekä tutkimussuunnitelma, josta näkyvät hankkeen tavoitteet, aikataulu, menetelmät, aineistot sekä raportointi. Hakemuksesta tulee selvitä koko hankkeen rahoitussuunnitelma. Myönnettävä rahoitus on veronalaista tuloa ja siitä maksetaan lainmukaiset työnantajamaksut.

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto tekee hankekohtaiset rahoituspäätökset saatuaan niistä Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon. Tarvittaessa hankkeista pyydetään ulkopuolisen arvioitsijan lausunto. Hankkeiden arvioinnissa painotetaan hankkeen yhteiskunnallista merkittävyyttä, saatavan tiedon sovellettavuutta ja hyödyllisyyttä rikosseuraamusalalle, suunnitelman toteutettavuutta, aineistojen ja menetelmien pätevyyttä sekä suunnitelman läpinäkyvyyttä.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, puh.050 593 4679 tai 0259 688416, ilppo.alatalo(at)om.fi, tai erikoissuunnittelija Mika Junninen, oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto, puh. 0295 150406, mika.junninen(at)om.fi.

 
Julkaistu 1.12.2015