Rahoitusta haettavissa rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehityshankkeisiin

Rahoitushakemusten tulee olla perillä viimeistään 30.12.2014 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kirjaamossa.

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto tekee hankekohtaiset rahoituspäätökset rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämishankkeista saatuaan niistä Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon.

Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on parantaa rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämään ja vähentää riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Rikosseuraamusalan toiminnan painopistettä siirretään laitosseuraamuksista yhdyskuntaseuraamuksiin ja suljetuista laitoksista avolaitoksiin sekä lisätään valvotun koevapauden käyttöä. Lähityön osuutta laitosten toiminnassa lisätään.

Vuonna 2015 rahoitetaan erityisesti tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa selvitetään:

  • seuraamusten ja rangaistuaikaisen toiminnan vaikuttavuutta sekä kuntoutusjatkumoita siviiliin; rangaistuksiin tuomittujen yhteiskuntaan integroitumista
  • eri vankiryhmien (tutkintavangit, ulkomaalaiset vangit, pitkäaikaisvangit) tai yh-dyskuntaseuraamusasiakkaiden määrän kehitykseen ja toimintoihin liittyviä ky-symyksiä
  • eri rikoksista (talous-, seksuaali-, väkivalta-, huumerikoksista, jne.) tuomittujen tai eri vankiryhmien (ulkomaalaiset, jengi, jne.) selviytymistä ja selviytymiskeinoja vankilassa
  • toimintakulttuureja, prosesseja tai strategian edistämistä Rikosseuraamuslaitoksessa

Rahoitushakemusten tulee olla perillä viimeistään 30.12.2014 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kirjaamossa (osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki). Hakemukseen tulee liittää tiedot hankkeen vastaavasta tutkijasta ja hänen pätevyydestään sekä tutkimussuunnitelma, josta näkyvät hankkeen tavoitteet, aikataulu, menetelmät, aineistot sekä raportointi. Hakemuksesta tulee selvitä koko hankkeen rahoitussuunnitelma. Myönnettävä rahoitus on veronalaista tuloa ja siitä maksetaan lainmukaiset työnantajamaksut.

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto tekee hankekohtaiset rahoituspäätökset saatuaan niistä Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon. Tarvittaessa hankkeista pyydetään ulkopuolisen arvioitsijan lausunto. Hankkeiden arvioinnissa painotetaan hankkeen yhteiskunnallista merkittävyyttä, saatavan tiedon sovellettavuutta ja hyödyllisyyttä, suunnitelman toteutettavuutta, aineistojen ja menetelmien pätevyyttä sekä suunnitelman läpinäkyvyyttä.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, puh.050 593 4679 tai 0259 688416, ilppo.alatalo@om.fi , tai erikoissuunnittelija Mika Junninen, oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto, puh. 0295 150406, mika.junninen@om.fi .

 
Julkaistu 28.11.2014