Tapaamiset

­Sinulla on oikeus vastaanottaa vieraita tapaamista varten varattuina aikoina. Erityisestä syystä tapaaminen voidaan järjestää myös muuna aikana.

Vangit pelaavat shakkia.

Tapaamista voidaan valvoa teknisellä valvonnalla ja siten, että Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä on läsnä. Tekninen valvonta tarkoittaa teknisellä laitteella tapahtuvaa kuvan katselua ja tallentamista. Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä saa myös kuunnella keskustelua, jos se on välttämätöntä väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Tapaaminen voidaan keskeyttää, jos se on tarpeen rikoksen estämiseksi tai vankilan järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Sinua tapaamaan tulleen henkilöllisyys tarkistetaan. Jos vierailija ei pysty todistamaan henkilöllisyyttään, tapaaminen voidaan evätä tai järjestää valvotuissa olosuhteissa.

Turvatarkastus suoritetaan kaikille vierailijoille. Turvatarkastuksessa voidaan tarkastaa vankilaan saapuva tai vankilassa tai sen alueella oleva henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat. Tarkastuksessa voidaan käyttää metallinilmaisinta, muuta teknistä laitetta tai koulutettua koiraa, tunnustella vaatteita tai käyttää muuta vastaavaa tarkastustapaa. Lisäksi voidaan tarkastaa vierailijan käyttämä, vankilan alueella oleva kulkuneuvo.

Alle 15-vuotiasta tapaajaa ei päästetä vankilaan ilman saattajaa, ellei saattajan läsnäoloa pidetä tarpeettomana lapsen kehitystaso, aikaisemmat tapaamiset tai muu vastaava perusteltu syy huomioon ottaen.

Jos vierailijan on todettu kuljettaneen tai yrittäneen kuljettaa vankilaan huumeita tai muuta luvatonta, vankilan johtaja voi antaa vierailijalle enintään kuuden kuukauden pituisen vierailukiellon. Kielto voidaan tarvittaessa uusia. Kieltoa ei kuitenkaan saa antaa vangin lähiomaiselle tai vangin asiamiehenä toimivalle asianajajalle tai yleiselle oikeusavustajalle eikä silloin, kun tapaaminen voidaan laitoksen järjestystä vaarantamatta järjestää valvotuissa olosuhteissa.

Tapaamiset avovankiloissa

Avovankiloiden tapaamiskäytännöt vaihtelevat eri vankiloissa. Saat tarkempia tietoja käytännöistä ottamalla yhteyttä sijoitusvankilaasi tai lukemalla asiasta vankilan järjestyssäännöstä. Avovankiloiden tapaamisjärjestelyissä sovelletaan samoja säädöksiä kuin suljettujen vankiloiden tapaamisissa.

Tapaamisia voidaan järjestää myös videoyhteydellä sähköisen asioinnin tietokoneella Skype-puhelujen kautta. Tapaaminen järjestetään Skypen välityksellä esimerkiksi tapauksissa, joissa läheisesi asuvat toisella paikkakunnalla tai ulkomailla. Avovankilassa sinun tulee anoa lupaa Skype-puheluja varten vankilan käytäntöjen mukaisesti.

Julkaistu 4.1.2023