Valvottu koevapaus

Sinut voidaan sijoittaa vankilan ulkopuolelle valvottuun koevapauteen enintään kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapauttamista. Valvottua koevapautta valvotaan teknisillä välineillä ja puhelinsoittojen, sovittujen tapaamisten ja päihdevalvonnan avulla. Sinut voidaan sijoittaa valvottuun koevapauteen suljetusta vankilasta tai avovankilasta.

Valvottu koevapaus on yleinen tapa vapautua vankeusrangaistuksesta erityisesti avovankilassa. Siksi valvottu koevapaus tulee sinulle pohdittavaksi heti avovankilaan saapumisen jälkeen. 

Valvottua koevapautta varten tehdään monia erilaisia selvityksiä koevapauden edellytysten kannalta. Selvitysten tekeminen edellyttää sinulta aktiivista toimintaa ja motivaatiota järjestellä käytännön asioita valvotun koevapauden toteuttamiseksi. Valvotun koevapauden prosessi kannattaa laittaa avovankilassa vireille hyvissä ajoin ja sinun kannattaa keskustella asiasta säännöllisesti vastuuvirkamiestesi kanssa.

Valvotussa koevapaudessa sinulta edellytetään päihteettömyyden ja muiden sinulle asetettavien ehtojen noudattamista. Koevapautta varten sinulle laaditaan toimeenpanosuunnitelma, johon sisältyy muun muassa koevapaudessa asuminen ja toimeentulo, toimintavelvoite, päivittäinen toiminta-aika sekä koevapauden valvonta.

Koevapaus voidaan keskeyttää tai peruttaa kokonaan, jos sinulla on koevapauden aikana toistuvasti ongelmia esimerkiksi päihteettömyyden tai toimintavelvoitteiden suhteen. Koevapauden valvonnasta vastaa vankila.

Julkaistu 22.2.2024