Arvot ja strategia

Arvot

Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa.

Arvoihin sitoutuminen merkitsee:

  • perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamista
  • tuomittujen kohtelemista inhimillisesti, asiallisesti, ja keskenään tasavertaisesti
  • kaiken toiminnan lainmukaisuutta sekä oikeuden ja kohtuuden noudattamista
  • täytäntöönpanon toteuttamista siten, että se tukee tuomitun yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä hänen pyrkimystään rikoksettomaan elämään.


Rikosseuraamusalaitoksen tehtävänä on huolehtia osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää sekä myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Strategia

Risen strategiakartta 2018-2021 (pdf, 0.7 Mt) 
Julkaistu 14.9.2017