Arvot ja strategia

Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on huolehtia osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää sekä myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Arvot

Rikosseuraamuslaitos sitoutuu toiminnassaan suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeinä pidettyihin arvoihin: ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Työtä ohjaa käsitys yksilön mahdollisuudesta muuttua ja kasvaa.

Arvoihin sitoutuminen merkitsee:

 • perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamista
 • tuomittujen kohtelemista inhimillisesti, asiallisesti, ja keskenään tasavertaisesti
 • kaiken toiminnan lainmukaisuutta sekä oikeuden ja kohtuuden noudattamista
 • täytäntöönpanon toteuttamista siten, että se tukee tuomitun yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä hänen pyrkimystään rikoksettomaan elämään.

Visio

Valmennamme rikoksettomaan elämään – turvallisesti kohti avoimempaa täytääntöönpanoa.

Strategia

Rikosseuraamuslaitoksen strategia on laadittu neljäksi vuodeksi vuosille 2020–2023.

Strategiakartta koostuu yhteiskunnallisesta vaikuttavuustavoitteesta, toiminnallisesta tuloksellisuudesta ja henkilöstöön ja resursseihin liittyvistä strategisista tavoitteista.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite
 • valmennamme asiakkaita rikoksettomaan elämäntapaan
 • huolehdimme turvallisuudesta rangaistusten täytäntöönpanossa ja edistämme yhteiskunnan turvallisuutta
 • toiminnassamme toteutuu oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu
Toiminnallinen tuloksellisuus
 • verkostoidumme ja integroidumme yhteiskunnan normaalipalveluihin
 • toiminta- ja asiakasprosessit ovat sujuvia, tietojärjestelmät edistävät tuloksellisuutta
 • toimipaikkaverkosto ja organisaatiorakenne edesauttavat tavoitteiden saavuttamista
Henkilöstö
 • innostamme ja valmennamme henkilöstöä jatkuvassa muutoksessa
 • kehitämme työhyvinvointia suunnitelmallisesti
 • lisäämme asiakkaiden ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta
Resurssit
 • kohdennamme resurssit strategiaa edistävään toimintaan
 • toimintamme on taloudellista ja tuottavaa


Rikosseuraamuslaitoksen strategiakartta 2020-2023 (pdf, 11.14 Mt)
 
Julkaistu 3.9.2020