Henkilöstö

Rikosseuraamuslaitos on noin 2500 viranhaltijan organisaatio, joka huolehtii tutkintavankeuden, vankeusrangaistusten sekä yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Määräaikaisten osuus henkilöstöstä on noin kuudesosa.

Rikosseuraamustyöntekijät

Rikosseuraamuslaitoksen työntekijät työskentelevät niin asiantuntija- kuin asiakas- ja lähityötehtävissä. Organisaatiouudistuksen (2010) myötä osa asiakas- ja lähityötä tekevistä rikosseuraamusalan ammattilaisista sai nimikkeen rikosseuraamustyöntekijä tai rikosseuraamusesimies.

Vankeinhoidon tehtävissä eli tutkintavankeuden ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanossa pääpainopiste on vartiointi- ja valvontatehtävissä sekä koulutus- kuntoutus- ja sosiaalityön tehtävissä. Vankeinhoidon ammattilainen työskentelee joko rikosseuraamusalueen arviointikeskuksessa, vankilassa tai vapauttamisyksikössä.

Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanossa sekä ehdollisesti vapautuneiden valvonnassa valtaosa tehtävistä on asiakastyötä. Yhdyskuntaseuraamustyön ammattilainen työskentelee yhdyskuntaseuraamustoimistossa tai sen alaisessa toimipaikassa.

Muut tehtävät

Rikosseuraamustyöntekijöiden rinnalla rikosseuraamusalalle työllistyy henkilöitä hallintotehtäviin ja asiantuntijatehtäviin sekä erillisprofessioihin kuten ohjaajan, sosiaalityöntekijän, terveydenhuollon ammattilaisen, opettajan tai papin tehtäviin.

Näissä tehtävissä työntekijät työskentelevät Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä, rikosseuraamusalueiden alue- tai arviointikeskuksissa, vankiloissa tai yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, Vankiterveydenhuollon yksikön alaisissa sairaaloissa ja poliklinikoilla sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa.


Rikosseuraamusalan ammatillista koulutusta:
RSKK:n sivuille
Laurea-ammattikorkeakoulun sivuille

Rikosseuraamusalan avoimiin työpaikkoihin

 
Julkaistu 28.6.2016