Koulutus

Rikosseuraamusalan henkilöstökoulutuksen sisällölliset tavoitteet määräytyvät alan toimintaperiaatteista ja tavoitteista. Koulutuksen yleisenä tavoitteena on valmiuksien luominen vuorovaikutteiseen ja monipuoliseen seuraamustyöhön.

Vankeinhoitoalan koulutuksesta vastaa Suomessa Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Vankeinhoidon perustutkinto on 53 opintoviikon kokonaisuus, johon sisältyy 22 opintoviikkoa harjoittelua vankilassa. Se antaa ammatillisen koulutuksen vankeinhoitoalan valvonta- ja ohjaustehtäviin.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestää rikosseuraamusalan ammattikorkeakoulutusta yhteistyössä Laurea -ammattikorkeakoulun kanssa.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestää myös työn tavoitteita tukevaa koulutusta kaikille alan työntekijöille.


Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö vastaa eri ammattiryhmille tarkoitettujen työkokousten ja –seminaarien järjestämisestä ja muista lyhytkestoisista koulutuksista, joiden tavoitteena on ajankohtaisen tiedon välittäminen eri ammattiryhmille. Myös toimintamenetelmien muutos- ja kehittämishankkeiden koulutus on em. yksikön vastuulla.

 
Julkaistu 24.6.2019