Organisaatio

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva valtakunnallisesti toimiva virasto. Rikosseuraamuslaitos muodostuu neljästä vastuualueesta, jotka vastaavat kehittämisestä ja ohjauksesta, asiakasprosesseista, hallinto- ja tukipalveluista sekä operatiivisesta toiminnasta.

Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisesta toiminnasta vastaavaan vastuualueeseen kuuluu 11 rikosseuraamuskeskusta . Rikosseuraamuskeskusten alueilla on yhdyskuntaseuraamustoimistoja, vankiloita ja muita yksiköitä. Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelee noin 2 600 henkilöä.Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestys 10.7.2023 alkaen. [pdf, 3.6 Mt]

Pääjohtaja

Rikosseuraamuslaitosta johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja vahvistaa Rikosseuraamuslaitoksen strategiset linjaukset ja sopii oikeusministeriön kanssa Rikosseuraamuslaitoksen tulostavoitteet. Lisäksi pääjohtaja ratkaisee sellaiset Rikosseuraamuslaitosta koskevat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi. Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja on Anna Arola-Järvi.

Vastuualueet

Kehittämisen ja ohjauksen vastuualue vastaa muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen strategiatyöstä, tulosohjauksesta, toiminnan ja palvelujen kehittämisestä, oikeudellisesta ohjauksesta sekä tutkimuksesta ja tilastoista. Vastuualueella on neljä yksikköä: strategiayksikkö, kehitys ja laatu -yksikkö, oikeusyksikkö sekä rikosseuraamusalan tutkinto- ja täydennyskoulutuksesta vastaava Rikosseuraamusalan koulutuskeskus tutummin RSKK. Vastuualueen johtaja on Pauli Nieminen.

Asiakasprosessien vastuualue vastaa asiakas- ja vankiarvioinnista sekä rangaistusajan suunnittelutyöstä. Lisäksi se vastaa muodollisesta täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon kansainvälisistä tehtävistä. Vastuualueella on kaksi yksikköä: asiakasarviointiyksikkö ja täytäntöönpanoyksikkö. Vastuualueen johtaja on Tiina Vogt-Airaksinen.

Hallinnon ja tukipalvelujen vastuualueen tehtäviin kuuluu henkilöstö- ja yleishallinto, taloushallinto ja hankintatoimi, ICT- palvelut, toimitilapalvelut ja turvatekniikka sekä kirjaamo- ja arkistopalvelut. Vastuualueella on neljä yksikköä: henkilöstöyksikkö, talousyksikkö, toimitila- ja turvatekniikkayksikkö ja tietopalveluyksikkö. Vastuualueen johtaja on Teijo Mustonen.

Operatiivinen vastuualue vastaa rikosseuraamuskeskusten toiminnan ja palvelujen järjestämisestä sekä turvallisuustyöstä. Tehtäviin kuuluu operatiivisen toiminnan suunnittelu, resurssointi, ohjaus ja seuranta. Lisäksi operatiivinen vastuualue kehittää ja johtaa rikosseuraamuskeskusten sidosryhmäyhteistyötä. Operatiivisella vastuualueella on kaksi yksikköä, operatiivisen johtamisen yksikkö ja operatiivisen toiminnan ohjausyksikkö. Vastuualueen johtaja on Riitta Kari. Vastuualueeseen kuuluu 11 rikosseuraamuskeskusta.

Pääjohtajan alaisuudessa toimii lisäksi sisäinen tarkastus, viestintäyksikkö, kansainvälisten asioiden yksikkö ja johdon tuki, jotka eivät kuulu vastuualueisiin.

Julkaistu 13.9.2023