Organisaatio


Rikosseuraamuslaitoksen muodostavat keskushallintoyksikkö, kolme rikosseuraamusaluetta ja täytäntöönpanoyksikkö. Rikosseuraamuslaitokseen kuuluu myös alan koulutuksesta vastaava Rikosseuraamusalan koulutuskeskus.

Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestys 27.5.2019 (pdf, 0.13 Mt)

Rikosseuraamusalueet

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiossa Suomi jakaantuu kolmeen rikosseuraamusalueeseen, joita ovat Etelä-Suomen rikosseuraamusalue (ESRA), Länsi-Suomen rikosseuraamusalue (LSRA) ja Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue (IPRA).

Rikosseuraamusalueet koostuvat aluekeskuksesta (alke), arviointikeskuksesta (arke), yhdyskuntaseuraamustoimistoista, vankiloista ja muista rangaistusten toimeenpanosta vastaavista yksiköistä. Rikosseuraamusalueella sijaitsevista yksiköistä voidaan tarvittaessa muodostaa yksi tai useampia rikosseuraamuskeskuksia.

Keskushallinto

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö (Keha) sijaitsee Helsingissä.

Keskushallinto koostuu kolmesta yksiköstä sekä sisäisestä tarkastuksesta. Yksiköt ovat johdon tuki, hallinto ja laillisuusvalvonta sekä seuraamusten vaikuttavuus.

Täytäntöönpanoyksikkö

Täytäntöönpanoyksikkö hoitaa muodollisen täytäntöönpanon tehtävät. Muodollisen täytäntöönpanon ja tutkintavankeuden hallinnollisen toimeenpanon tehtävänä on huolehtia vankeuden, valvontarangaistuksen ja tutkintavankeuden ajallisen keston toteutumisesta perustuslain edellyttämällä tavalla.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK) vastaa rikosseuraamusalaan liittyvästä tutkintokoulutuksesta sekä ammattitaitoa ylläpitävästä ja täydentävästä koulutuksesta.

 
Julkaistu 28.5.2019