Etusivu » Rikosseuraamuslaitos » Organisaatio

Organisaatio


Rikosseuraamuslaitoksen muodostavat keskushallintoyksikkö, kolme rikosseuraamusaluetta ja täytäntöönpanoyksikkö. Rikosseuraamuslaitokseen kuuluu myös alan koulutuksesta vastaava Rikosseuraamusalan koulutuskeskus.

Rikosseuraamuslaitoksen työjärjestys 1.7.2016 (pdf, 0.08 Mt)

Rikosseuraamusalueet

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiossa Suomi jakaantuu kolmeen rikosseuraamusalueeseen, joita ovat Etelä-Suomen rikosseuraamusalue (ESRA), Länsi-Suomen rikosseuraamusalue (LSRA) ja Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue (IPRA).

Rikosseuraamusalueilla toimii aluehallinto, joka koostuu aluekeskuksesta (Alke) ja arviointikeskuksesta (Arke).

Rikosseuraamusalueet koostuvat arviointikeskuksesta, yhdyskuntaseuraamustoimistoista, vankiloista ja muista rangaistusten toimeenpanosta vastaavista yksiköistä. Rikosseuraamusalueella sijaitsevista yksiköistä voidaan tarvittaessa muodostaa yksi tai useampia rikosseuraamuskeskuksia.

Keskushallinto

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö (Rise Keha) sijaitsee Helsingissä.

Keskushallinto koostuu kolmesta yksiköstä sekä sisäisestä tarkastuksesta. Yksiköt ovat johdon tuki, hallinto ja laillisuusvalvonta sekä seuraamusten vaikuttavuus.

Täytäntöönpanoyksikkö

Täytäntöönpanoyksikkö hoitaa rikosseuraamusalueille aiemmin kuuluneet muodollisen täytäntöönpanon tehtävät. Muodollisen täytäntöönpanon ja tutkintavankeuden hallinnollisen toimeenpanon tehtävänä on huolehtia vankeuden, valvontarangaistuksen ja tutkintavankeuden ajallisen keston toteutumisesta perustuslain edellyttämällä tavalla.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK) vastaa rikosseuraamusalaan liittyvästä tutkintokoulutuksesta sekä ammattitaitoa ylläpitävästä ja täydentävästä koulutuksesta.

 
Julkaistu 28.2.2017