Rikosseuraamuslaitoksen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa rikosseuraamus.fi. Rikosseuraamuslaitos vastaa rikosseuraamus.fin sisällöistä. Pyrimme kehittämään sivustomme saavutettavuutta myös palautteen perusteella.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivuston saavutettavuuden tilan on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio toukokuussa 2022. Saavutettavuusarvioinnissa havaitut tekniset ja sisällölliset puutteet on huomioitu ja pyritään korjaamaan pikimmiten.

Sisällöt ja toiminnallisuudet, jotka eivät ole saavutettavia

Sivustolla on puutteita HTML-otsikkotasojen käytössä. (WCAG 4.1.1, 4.1.2)

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita.

  • Tiedostoissa voi olla kuvia ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esim. tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, esim. tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkitetty tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)
  • Värit ja kontrastit eivät ole kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukaisia. (WCAG 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11)
  • Lomakkeet eivät ole kaikilta osin saavutettavia.
  • PDF-tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita.
  • Power BI -raportit eivät täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Parannamme Power BI -raporttien saavutettavuutta, kun sovelluksen kehitys sen mahdollistaa.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat tiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

Saavutettavuuspalaute

Otamme mielellämme vastaan huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. Kerrottehan, mitä sivua palautteenne koskee (www-osoite). Voitte lähettää palautetta osoitteeseen viestinta.rise(at)om.fi. Tähän samaan osoitteeseen voitte lähettää viestiä, jos tarvitsemanne aineisto ei ole saavutettava. Korvaa lähetettäessä (at)-merkintä @-merkillä.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi kulua 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, kuinka ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
[email protected]
saavutettavuusvaatimukset.fi

Puh. 0295 016 000 (vaihde)

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Seuraamme sivuston saavutettavuutta ja korjaamme säännöllisesti sivustossa havaitsemiamme saavutettavuuspuutteita. Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.
Tämä seloste on laadittu 18.10.2022, ja selostetta päivitetään säännöllisesti.

Julkaistu 11.7.2022