Rangaistukset

Pitkäaikaisvankien osuudet ovat 2000-luvulla kasvaneet ja alle vuoden vankilassa olevien osuudet pienentyneet. Vuonna 2017 alle kolme kuukautta vankilassa olevien osuus oli kuusi prosenttia. Reilu neljännes vangeista oli vankilassa vuodesta kahteen vuotta. Vähintään kahdeksan vuoden vankilassaoloaika odotti kymmentä prosenttia vangeista.

Ensikertaisten vankien osuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut 30 prosentista 38 prosenttiin. Kolmatta viiva seitsemättä kertaa vankilassa olevien osuus oli vuonna 2017 vajaa kolmannes vangeista. Vähintään kahdeksatta kertaa vankilassa oli vajaa viidennes vangeista.

Kuviot ovat Rikosseuraamuslaitoksen tilastollisesta vuosikirjasta, johon löydät linkin tämän sivun alareunasta.

Kuvio: Vankeusvankien ennakoitujen laitosaikojen osuudet 1. toukokuuta vuosina 2008 ja 2017

Yhdyskuntaseuraamukset

Vuonna 2017 yhdyskuntaseuraamusasiakkaita oli päivittäin keskimäärin 2967.

Vuonna 2017 ehdolliseen vankeuteen tuomittuja oli valvonnassa keskimäärin 727 asiakasta päivässä. Määrä on laskenut koko viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Nuorisorangaistusta suorittavien alun alkaen vähäinen määrä on pysynyt ennallaan. Vuonna 2017 nuorisorangaistusasiakkaiden päivittäinen keskimäärä oli seitsemän koko maassa.

Vuonna 2017 ehdonalaisen vapauden valvonnassa oli päivittäin keskimäärin 1093 asiakasta.

Vuonna 2017 yhdyskuntapalveluasiakkaita oli keskimäärin 1 096 eli 35 prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin.

Kuvio: Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäiset keskimäärät vuosina 2008–2017

 
Julkaistu 27.7.2018