Rangaistukset

Pitkäaikaisvankien osuudet ovat kasvaneet 2010-luvulla ja alle vuoden vankilassa olevien osuudet vastaavasti pienentyneet. Vuonna 2018 alle kolme kuukautta vankilassa olevien osuus oli seitsemän prosenttia. Runsas neljännes vangeista (27 %) oli vankilassa vuodesta kahteen vuotta ja runsas viidennes (21 %) kahdesta neljään vuotta. Kymmenelläprosentilla vangeista oli edessään vähintään kahdeksan vuoden rangaistusaika.

Ensikertaisten vankien osuus on noussut kymmenen viime vuoden aikana 31 prosentista 39 prosenttiin. Kolmatta – seitsemättä kertaa vankilassa olevia oli vuonna 2018 vajaa kolmannes (30 %) vankeusvangeista. Vähintään kahdeksatta kertaa vankilassa oli 17 prosenttia.

Yhdyskuntaseuraamukset vuonna 2018

Ehdolliseen vankeuteen tuomittuja oli valvonnassa keskimäärin 729 asiakasta päivässä. Määrä on laskenut koko viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Nuorisorangaistusta suorittavien alun alkaen vähäinen määrä on pysynyt ennallaan. Vuonna 2018 nuorisorangaistusasiakkaiden päivittäinen keskimäärä oli kahdeksan koko maassa.

Ehdonalaisen vapauden valvonnassa oli päivittäin keskimäärin 1 116 asiakasta.

Yhdyskuntapalveluasiakkaita oli päivittäin keskimäärin 1 072.

Lue lisää tilastotietoa rangaistuksista Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirjasta

 
Julkaistu 15.10.2019