Rikokset

Vankeusrangaistukseen tuomittujen tekemät rikokset

Vankirakenne on muuttunut huomattavasti 2000-luvun aikana. Pahoinpitelyrikoksista tuomittujen osuus on 2010-luvulla ollut laskusuunnassa. He ovat edelleen suurin vankiryhmä ja reilu kolmannes vangeista on tuomittu väkivaltarikoksista. Varkausrikoksista, ryöstöstä ja muista omaisuusrikoksista tuomittuja on keskimäärin neljännes vangeista.

Huumausainerikoksista tuomittujen osuus on noussut. Vuonna 2018 näiden osuus kaikista vankeusvangeista oli runsas viidennes (21 %), kun kymmenen vuotta aikaisemmin osuus oli 14 prosenttia. Myös seksuaalirikoksesta tuomittujen osuus on noussut jonkin verran. Vuonna 2018 seksuaalirikoksesta oli tuomittu kuusi prosenttia vangeista. Liikennejuopumuksesta tuomittujen osuus on laskenut viimeisten kymmenen vuoden aikana 14 prosentista kahdeksaan prosenttiin.

Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen tekemät rikokset

Yhdyskuntapalvelussa yleisin päärikos on liikennejuopumus, tosin sen suhteellinen osuus on 2010-luvulla pienentynyt noin 10 prosenttiyksikköä. Vuonna 2018 liikennejuopumusten osuus oli 44 %.

Nuorten ehdollisen vankeuden valvonnassa yleisimpiä päärikoksia ovat olleet omaisuus- ja väkivaltarikokset sekä liikennejuopumukset.

Ehdonalaisen vapauden valvonnassa väkivalta- ja omaisuusrikokset muodostavat noin kaksi kolmasosaa päärikoksista.

 
Julkaistu 15.10.2019