Rikokset

Vankeusrangaistukseen tuomittujen tekemät rikokset

Vankirakenne on muuttunut huomattavasti 2000-luvun aikana. Pahoinpitelyrikoksista tuomittujen osuus on 2010-luvulla ollut laskusuunnassa. Muutaman viime vuoden ajan heidän osuutensa on ollut 17 prosenttia. Varkausrikoksista, ryöstöstä ja muista omaisuusrikoksista tuomittuja on runsas neljännes vangeista. Huumausainerikoksista ja seksuaalirikoksista tuomittujen osuus on ollut noususuunnassa, ollen yhteensä noin 27 %. Liikennejuopumuksesta tuomittujen osuus on laskenut seitsemään prosenttiin, kun se on kymmenen vuotta aikaisemmin ollut 13 prosenttia.

Tiedot ja kuviot ovat Rikosseuraamuslaitoksen tilastollisesta vuosikirjasta, johon löydät linkin tämän sivun alareunasta.

Kuvio: Vankeusvankien päärikos 1. toukokuuta vuosina 2008-2017 (%)

Yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen tekemät rikokset

Yhdyskuntapalvelussa yleisin päärikos on liikennejuopumus, tosin sen suhteellinen osuus on 2010-luvulla pienentynyt 10 prosenttiyksikköä. Vuonna 2017 liikennejuopumusten osuus oli 43 %.

Nuorten ehdollisen vankeuden valvonnassa yleisimpiä päärikoksia ovat olleet omaisuus- ja väkivaltarikokset sekä liikennejuopumukset. Väkivalta- ja omaisuusrikosten osuus on ollut nouseva.

Ehdonalaisen vapauden valvonnassa väkivalta- ja omaisuusrikokset muodostavat noin kaksi kolmasosaa päärikoksista. Väkivaltarikosten osuus on ollut nousussa ja omaisuusrikosten osuus puolestaan laskussa.

Kuvio: Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päärikos (%)
1. toukokuuta vuosina 2008–2017

 
Julkaistu 27.7.2018