Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Vuonna 2018 yhdyskuntaseuraamusasiakkaita oli päivittäin keskimäärin 2 959, joka on 31 prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Noin puolet kaikista rikosseuraamusasiakkaista suorittaa vankeutta ja noin puolet yhdyskuntaseuraamusta.

Viime vuosina noin viidennes kaikista yhdyskuntaseuraamusasiakkaista on ollut alle 21-vuotiaita. Vuonna 2018 heitä oli 18 prosenttia. Selvästi suurin osa heistä (83 %) suoritti ehdolliseen vankeuteen tuomitun valvontaa.

Vuonna 2018 yhdyskuntaseuraamusasiakkaista oli naisia 11 prosenttia. Ulkomaalaiset muodostavat vain vähäisen osuuden kaikista yhdyskuntaseuraamusasiakkaista. Toukokuun 1. päivän asiakasrakennekartoituksessa heitä oli kaiken kaikkiaan noin 160, joten viisi prosenttia asiakkaista oli muita kuin Suomen kansalaisia. Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat virolaiset, irakilaiset ja somalit, joiden yhteenlaskettu osuus ulkomaalaisista oli 50 prosenttia.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaista keskimäärin yli puolet on työttömänä.

Lue lisää yhdyskuntaseuraamuuksiin liittyvää tilastotietoa Rikosseuraamuslaitoksen tilastollisesta vuosikirjasta.

Kuvio: Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ikäjakauma (%)
1. toukokuuta vuosina 2009–2018

 
Julkaistu 15.10.2019