Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat

Vuonna 2017 yhdyskuntaseuraamusasiakkaista oli naisia noin 11 prosenttia. Naisten osuus on noussut reilut kolme prosenttiyksikköä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yhdyskuntapalvelussa naisia oli 14 prosenttia, valvontarangaistuksessa 10 prosenttia, ehdolliseen vankeuteen tuomittujen valvonnassa 13 prosenttia ja ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen valvonnassa 8 prosenttia.

Nuorten alle 21-vuotiaiden osuus kaikista yhdyskuntaseuraamusasiakkaista on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2008 yhdyskuntaseuraamusasiakkaista noin 21 prosenttia oli alle 21-vuotiaita ja vuonna 2017 heitä oli 18 prosenttia.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden työttömyys on pysynyt korkeana. Keskimäärin yli puolet asiakkaista on työttömänä. Ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen valvonnassa työttömien osuus on laskenut 13 prosenttiyksikköä viimeisen kymmenen vuoden aikana – 54 prosenttiin vuonna 2017. Työssä olevia oli yhdyskuntapalvelussa, valvontarangaistuksessa ja ehdonalaisen vapauden valvonnassa noin neljännes asiakkaista ja ehdolliseen vankeuteen tuomittujen valvonnassa 12 prosenttia. Opiskelijoita oli ehdolliseen vankeuteen tuomittujen valvonnassa reilu neljäsosa (27 %).

Ulkomaalaiset ovat muodostaneet vain vähäisen osuuden kaikista yhdyskuntaseuraamusasiakkaista. Asiakkaista muita kuin Suomen kansalaisia on noin 170, eli noin kuusi prosenttia. Suurin ulkomaalaisten asiakkaiden ryhmä on virolaiset, venäläiset ja irakilaiset, joiden yhteenlaskettu osuus ulkomaalaisista oli 45 prosenttia.

Kuvio on Rikosseuraamuslaitoksen tilastollisesta vuosikirjasta, johon löydät linkin tämän sivun alareunasta.

Kuvio: Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ikäjakauma (%)
1. toukokuuta vuosina 2008–2017

 
Julkaistu 27.7.2018