Kuntoutus

Rikosseuraamuslaitoksen keskeinen tavoite on tarjota vangille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaalle sellaista kuntoutusta, joka tukee rikollisuudesta irtautumista ja paluuta yhteiskuntaan rangaistusajan jälkeen.

Kak­si ih­mis­tä kes­kus­te­lee. Toi­nen on se­lin ka­me­raan ja toi­nen hy­myi­lee ka­me­ran suun­taan.

Julkaistu 31.8.2022