Määräys kirjastopalveluiden järjestämisestä silloin, kun vanki ei pääse käymään vankilan kirjastossa (9/004/2017)

Toimivalta: Vankeuslaki 11 luku 9 § ja tutkintavankeuslaki 7 luku 6 §

Voimassa: 1.1.2018 lukien toistaiseksi

Vastaanottaja: Rikosseuraamuslaitos


Tällä asiakirjalla Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö määrää kirjastopalveluiden järjestämisestä silloin, kun vanki ei pääse käymään vankilan kirjastossa.

Jos avovankilassa ei ole kirjastoa, vangeille on annettava mahdollisuus käydä yleisessä kirjastossa tai kirjastoautossa pääsääntöisesti kerran viikossa.

Lähtökohtaisesti vangeille on varattava kerran viikossa pääsy vankilan kirjastoon, ja heitä on ohjattava kirjaston käytössä. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, joissa vanki on omasta pyynnöstään erillään asuva, sijoitettu varmuusosastolle, suorittaa yksinäisyysrangaistusta, on erillään pidettävänä järjestysrikkomuksen selvittämistä varten tai on vankeuslain 18 luvun tai tutkintavankeuslain 13 luvun turvaamistoimenpiteiden kohteena. Turvaamistoimenpiteitä ovat sitominen, tarkkailu, eristämistarkkailu ja erillään pitäminen sekä tutkintavangeilla yhteydenpidon rajoittaminen.

Edellä mainituissa poikkeustilanteissa vangeille on annettava mahdollisuus käyttää kirjastopalveluita yhtä usein kuin muillakin vangeilla, kuitenkin vangin psyykkinen vointi huomioiden. Tällöin vankia voidaan käyttää vankilan kirjastossa virkamiehen harkinnan mukaisesti. Toisena vaihtoehtona on kirjojen lainaaminen osastolla sijaitsevasta käsikirjastosta tai kirjakärrystä.

Osastolla mahdollisesti olevan käsikirjaston tai siellä kiertävän kirjakärryn valikoimaa on päivitettävä säännöllisesti vankien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi vangeille on tarjottava mahdollisuus lainata teoksia vankilan kirjastosta tai kaukolainoja yleisestä kirjastosta vankilan virkamiesten avustuksella ja opastuksella. Vangeille on tiedotettava tästä mahdollisuudesta.

Rikosseuraamuslaitoksen
pääjohtaja Esa Vesterbacka

Erityisasiantuntija Kati Sunimento

 
Julkaistu 23.10.2018