TOIMINTARAHAN JA MUUN VIRANOMAISEN MAKSAMAN TUEN YHTEENSOVITTAMINEN, MÄÄRÄYS (2/004/2018)

Toimivalta: Vankeuslaki 9 luku 10 § 2 mom

Voimassa: 29.1.2018 lähtien toistaiseksi

Vastaanottaja: Rikosseuraamuslaitos


Toimintaraha voidaan jättää kokonaan tai osittain maksamatta, jos maksaminen vangin muulta viranomaiselta kyseiseen toimintaan saama tuki huomioon ottaen taikka muusta tähän rinnastettavasta syystä ei ole tarpeen (Vankeuslaki 9 luku 8 §).

Toimintaraha jätetään kokonaan maksamatta, jos vangin muulta viranomaiselta toimintaan saama tuki on vähintään kolmannen toimintarahaluokan verran. Jos muun viranomaisen tuki jää tätä pienemmäksi, vangille maksetaan toimintarahana sekä avovankilassa että suljetussa vankilassa kolmannen toimintarahaluokan toimintarahan ja tuen välinen erotus.


Esa Vesterbacka
Pääjohtaja


Eila Lempiäinen
Ylitarkastaja

 
Julkaistu 24.4.2018