Karkaamiset ja luvatta poistumiset

Karkaaminen ja sen yritys on rangaistava teko. Karkaamisesta voidaan rikoslain nojalla tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Vankipakojen minimoinniksi jokainen pako analysoidaan tarkkaan. Kun vangin karkaaminen, avolaitoksesta poistuminen tai poistumisluvalta palaamatta jääminen havaitaan, vankila tekee etsintäkuulutuksen poliisille. Tarvittaessa poliisi suorittaa esitutkinnan tai poliisitutkinnan.

Karkaamiset tai sen yritykset ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2022 suljetusta laitoksesta karattiin 11 kertaa.

Avolaitoksesta poistumista ei käsitellä karkaamisena. Jos vanki on poistunut luvatta avolaitoksesta, hänelle voidaan määrätä kurinpitorangaistuksena yksinäisyysrangaistusta enintään 10 vuorokautta. Lisäksi hänet siirretään suljettuun laitokseen. Vuonna 2022 avolaitoksesta poistuttiin luvatta 60 kertaa.

Viranomaisten tiedotusvastuu määräytyy suoritettavien toimenpiteiden mukaisesti. Kun vankila pyytää poliisilta etsintäkuulutusta, tiedotusvastuu on virka-avun pyytäjällä eli vankilalla. Mikäli lisäksi suoritetaan esitutkinta, poliisitutkinta tai telekuuntelu, tiedotusvastuu näistä toimenpiteistä on poliisilla. Karkaamis- ja luvattapoistumistapauksista tiedottamisesta sovitaan erikseen paikallisesti vankilan ja poliisin kesken.

Julkaistu 2.1.2024