Kurinpitorangaistus

Jos van­ki esi­mer­kik­si syyl­lis­tyy van­ki­las­sa ri­kok­seen, jos­ta ei ole odo­tet­ta­vis­sa an­ka­ram­paa ran­gais­tus­ta kuin sak­koa, pois­tuu lu­vat­ta avo­lai­tok­ses­ta tai ter­vey­den­huol­lon lai­tok­ses­ta, rik­koo pois­tu­mis­lu­van, opin­to­lu­van tai ul­ko­puo­li­seen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­sen eh­to­ja tai rik­koo van­ki­lan jär­jes­tys­sään­töä, hä­nel­le voi­daan mää­rä­tä ku­rin­pi­to­ran­gais­tus.

Järjestysrikkomuksista määrättäviä kurinpitorangaistuksia ovat:

 1. Varoitus
 2. Oikeuksien menetys
  - Enintään 30 vrk
  - Koskee vapaa-ajan toimintaan osallistumisen tai rahan/omaisuuden hallussapidon rajoittamista
 3. Yksinäisyys
  - Enintään 10 vrk
  - Varoituksen sijasta vangille voidaan antaa huomautus, jos järjestysrikkomus on vähäinen eikä se ole toistuva.

Kurinpitorangaistuksesta päättää vankilan johtaja. Kurinpitorangaistuksista suurin osa on yksinäisyysrangaistuksia. Kurinpitorangaistus varoitusta lukuun ottamatta voidaan määrätä myös ehdollisena.

Vangilla on oikeus hakea muutosta hänelle määrättyyn kurinpitorangaistukseen. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus, jonka ratkaisee aluekeskuksen johtaja. Aluekeskuksen johtajan päätöksestä voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta valittamalla.

Vuonna 2022 laitoksissa tapahtui yhteensä 2422 kurinpitorikkomusta, esimerkiksi:

 • päihderikkomuksia
 • osallistumisvelvollisuusrikkomuksia
 • virkamieheen kohdistuvia rikkomuksia
 • järjestyssääntörikkomuksia
 • luvattoman tavaran hallussapitoa

Julkaistu 2.1.2024