Päihdevalvonta

Tehokkaalla päihdevalvonnalla pyritään estämään päihteiden tulo vankilaan, niiden käyttö vankilassa ja vankilasta käsin ohjautuva huumerikollisuus. Lähityöllä ja siihen liittyvällä valvonnalla ja vankien sijoittelulla laitoksiin sekä osastoille vaikutetaan mahdolliseen vankien piirissä ilmenevään päihteidenkäyttöön siten, että kaikilla vangeilla on turvalliset ja päihteettömyyttä tukevat olosuhteet.

Viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt huumausainerikollisuus näkyy myös vankiloissa. Siihen liittyy erittäin haitallisia lieveilmiöitä, kuten omaisten, muiden vankien ja henkilökunnankin uhkailua ja kiristämistä. Osa vangeista pelkää muita vankeja huumeisiin liittyvien velkojen tai riippuvuussuhteiden vuoksi niin paljon, että heidän on asuttava erillään muista vangeista.

Päihteet kuuluvat kiinteänä osana vankiloiden alakulttuuriin ja päihteiden salakuljetusta laitoksiin on vaikea kokonaan estää. Kaikkia vankilaan tulevia ei voida perusteellisesti tarkastaa, sillä erilaiset tarkastustoimenpiteet puuttuvat vankien ja muiden tarkastettavien henkilöiden perustuslailla suojattuihin oikeuksiin. Vankilaturvallisuutta palvelee se, että henkilökunta tuntee vangit ja ongelmiin puututaan mahdollisimman pian.

Päihteettömyys on osa vankilaturvallisuutta

Vankien päihteettömyyttä valvotaan virtsa-, veri- ja sylkitestein sekä puhalluskokein. Vanki voidaan velvoittaa testaukseen, jos on syytä epäillä, että hän on päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen. Vanki voidaan erityistilanteissa velvoittaa antamaan näyte myös ilman epäilyä päihteiden vaikutuksen alaisena olosta. Esimerkiksi tiettyjen lupien ja sijoittamisen ehtona on, että vanki suostuu testaukseen ja pyydettäessä antamaan virtsa- tai sylkinäytteen tai suorittamaan puhalluskokeen.

Päihdevalvonnan erityistarkastuksia suoritetaan laitoksissa vuosittain. Erityistarkastuksissa on mukana myös muita viranomaisia, ja viranomaisyhteistyötä onkin tehostettu kaikilla valvonnan osa-alueilla. Kaikissa suljetuissa vankiloissa on huumeiden etsimiseen koulutettu vankilakoira ja koiranohjaaja, jotka osallistuvat päihdevalvonnan erityistarkastusten lisäksi laitoksen päivittäiseen tarkastustoimintaan.

Suljetuissa vankiloissa osastosijoittelulla on mahdollista sijoittaa päihteettömyyteen sitoutuvat vangit samalle osastolle. Myös kaikki avolaitokset ovat päihteettömiä laitoksia, joihin pääsyn ehtona on sitoutuminen päihteettömyyteen ja satunnaistesteihin.

Lue lisää Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävästä päihdetyöstä

Julkaistu 2.1.2024