Vankilarikollisuuden torjunta

Vankilarikollisuus voidaan jakaa vankilassa tapahtuvaan rikollisuuteen ja vankilasta käsin tapahtuvaan rikollisuuteen. Vankeusaikana harjoitettu huumausainerikollisuus heijastuu monella tavoin vankilaturvallisuuteen ja johtaa usein myös vankilassa tapahtuvaan väkivaltarikollisuuteen.

Si­ni­seen hup­pa­riin pu­keu­tu­nut mies kes­kus­te­lee var­ti­jan kans­sa ul­ko­na. Mo­lem­mat no­jaa­vat me­tal­liai­taan.

Lähtökohtana vankilarikollisuuden torjunnassa ovat ennalta estävät toimet kuten tiedonhankinta ja tietojen analysointi, vankien oikea sijoittelu sekä valvonta ja tarkastustoiminta. Teemme työtä yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

Erityisen tärkeää on rajoittaa järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä vankeusaikana, koska järjestäytyneet rikollisryhmät ovat vastuussa suuresta osasta vankilarikollisuutta.

Julkaistu 19.9.2022