Vankilarikollisuuden torjunta

Vankilarikollisuus voidaan jakaa vankilassa tapahtuvaan rikollisuuteen ja vankilasta käsin tapahtuvaan rikollisuuteen. Vankeusaikana harjoitettu huumausainerikollisuus heijastuu monella tavoin vankilaturvallisuuteen ja johtaa usein myös vankilassa tapahtuvaan väkivaltarikollisuuteen.

Julkaistu 19.9.2022