Yhdistelmärangaistus

Yhdistelmärangaistus on rikoslakiin sisältyvä rangaistus, joka koostuu vankeusajasta ja yhden vuoden mittaisesta valvonta-ajasta.

Yhdistelmärangaistus voidaan tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta vastaa Rikosseuraamuslaitos.

Valvonta-aika alkaa välittömästi vankilassa suoritetun rangaistuksen jälkeen. Valvonta-ajan sisältö määritellään mm. vangin yksilöllisen riskiarvion perusteella. Valvottavan keskeisimmät velvollisuudet ovat asunnossa pysyminen määrättyinä aikoina, päihteettömyys valvonta-aikaan liittyvissä tilaisuuksissa, osallistuminen kuntoutukseen tai muuhun toimintaan sekä sitoutuminen sähköiseen valvontaan esimerkiksi jalkapannan avulla.

Valvonnalla pyritään vähentämään vakavien rikosten uusimisen riskiä. Asteittainen vapauttaminen ja sen yhteydessä annettava tuki auttavat tuomittua sijoittumaan yhteiskuntaan rangaistusajan päätyttyä.

Valvontavelvollisuuksien törkeästä rikkomisesta voidaan tuomita jäljellä oleva valvonta-aika suoritettavaksi ehdottomana vankeutena. Yhdistelmärangaistukseen kuuluvasta valvonta-ajasta johtuu, ettei rangaistusta suorittavalla ole mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen tai valvottuun koevapauteen.

Yhdistelmärangaistus korvaa nykyisen vakavien rikosten uusijoille tarkoitetun vankeusrangaistuksen, joka suoritetaan kokonaisuudessaan vankilassa. Yhdistelmärangaistus voidaan tuomita teoista, jotka on tehty lain voimaan tulon eli 1.1.2018 jälkeen.

Yhdistelmärangaistuksesta on säädetty rikoslain 2c luvun 11 §:ssa ja laissa yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta.

 
Julkaistu 28.2.2019