Aikuisten ehdollisen vankeuden valvonta

21 vuotta täyttäneelle tai vanhemmalle rikoksentekijälle voidaan tuomita ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena valvonta, jos se on tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi tai jos ehdollista vankeutta yksinään pidetään riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta. Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistot vastaavat valvontojen järjestämisestä koko maassa.

Rikoksesta epäillylle laaditaan syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä seuraamusselvitys. Rikosseuraamuslaitos voi myös rikoksesta epäillyn pyynnöstä laatia seuraamusselvityksen, jos siihen on painava syy. Seuraamusselvityksellä kartoitetaan epäillyn elämäntilannetta ja otetaan kantaa ehdolliseen rangaistukseen mahdollisesti liitettävän valvonnan tarpeeseen ja sisältöön.

Valvonnan alkaessa arvioidaan tarkemmin riskejä, tarpeita ja voimavaroja, joita valvottavalla on sen hetkisessä elämäntilanteessaan. Arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä valvottavan kanssa yksilöllinen rangaistusajan suunnitelma, jossa määritellään valvonnan sisältö, tavoitteet ja keinot. Valvonnassa käsitellään erilaisia teemoja esimerkiksi keskusteluiden, tehtävien ja ohjelmien avulla. Valvontaan voi kuulua myös 30 tuntia osallistumista kuntoutukseen tai avohoitoon. Siihen voi kuulua myös yhteistyö sekä valvottavan läheisten että eri viranomaisten kanssa. Valvonnan tavoitteena on tukea valvottavaa hänen elämäntilanteessaan.

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten lisäksi valvojina toimii myös apuvalvojia, jotka Rikosseuraamuslaitoksen ohjauksessa hoitavat osan ehdollisesti rangaistujen valvonnoista.

 
Julkaistu 11.3.2020