Nuorten ehdollisen vankeuden valvonta

Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt voidaan tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan. Valvontaan määrätään, jos sen katsotaan edistävän tekijän sosiaalista selviytymistä ja ehkäisevän uusia rikoksia. Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistot vastaavat valvontojen järjestämisestä koko maassa.

Nuorella rikoksentekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka tehdessään rangaistavan teon on ollut 15-20-vuotias. Tämänikäisistä rikokseen syyllistyneistä laaditaan seuraamusselvitys, jollei rikoksesta ilmeisesti seuraa sakkorangaistus. Seuraamusselvityksellä kartoitetaan nuoren elämäntilannetta ja otetaan kantaa ehdolliseen rangaistukseen liitettävään valvontaan. Lisäksi siinä arvioidaan eri seuraamusvaihtoehtojen vaikutusta nuoren tilanteeseen. Ehdoton vankeusrangaistus tuomitaan alle 18-vuotiaalle vain painavista syistä.

Valvonnan alkaessa arvioidaan riskejä, tarpeita ja voimavaroja, joita valvottavalla on sen hetkisessä elämäntilanteessaan. Arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä nuoren kanssa yksilöllinen rangaistusajan suunnitelma, jossa määritellään valvonta-ajan tavoitteet ja keinot. Valvontakäynneillä käsitellään suunnitelman mukaisesti erilaisia teemoja esimerkiksi keskusteluiden, tehtävien ja harjoitusten avulla. Myös erilaiset yhteistyöhankkeet, ryhmät ja kurssit ovat valvonta-aikana mahdollisia. Valvonta tukee valvottavaa hänen omissa muutospyrkimyksissään. Valvontaan voi sisältyä yhteistyötä sekä valvottavan läheisten että eri viranomaisten kanssa.

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten lisäksi valvojina toimii myös apuvalvojia, jotka Rikosseuraamuslaitoksen ohjauksessa hoitavat osan ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnoista.


 
Julkaistu 17.6.2020