Valvonnan sisältö

Valvonta sisältää valvojan ja valvottavan säännöllisiä tapaamisia. Tapaamisten tarkoituksena on parantaa valvottavan kykyä kantaa vastuuta sekä tukea häntä toimimaan yhteiskunnassa hyväksyttävällä tavalla. Tapaamiset valvojan kanssa ovat luottamuksellisia.

Valvontatapaamisissa käsitellään erityisesti rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttaneita tekijöitä ja samalla avustetaan valvottavaa yhteydenotoissa esimerkiksi viranomaisiin tai muihin tahoihin, jotka tukevat elämäntilanteen järjestymistä. Valvoja ohjaa tarvittaessa erilaisten tukitoimien tai palvelujen piiriin silloin kun se yhdessä valvottavan kanssa katsotaan tarpeelliseksi. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi sosiaali-, päihde- ja terveydenhuollon palvelut, velkojen selvittely tai muut vastaavat palvelut.

Jo ennen vapautumista valvontaan tulevan kanssa laaditaan rangaistusajan suunnitelma. Rangaistusajan suunnitelmassa valvottava saa tiedokseen valvonta-aikaa koskevat määräykset ja velvollisuudet. Tässä vaiheessa voidaan jo selvitellä mihin asioihin valvonta-aikana on tarpeellista keskittyä. Valvonnan alkaessa arvioidaan riskejä, tarpeita ja voimavaroja, joita valvottavalla on sen hetkisessä elämäntilanteessaan. Arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä yksilöllinen suunnitelma, jossa määritellään valvonta-ajan tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Valvontakäynneillä käsitellään suunnitelman mukaisesti erilaisia teemoja esimerkiksi keskusteluiden, tehtävien ja harjoitusten avulla. Myös erilaiset ryhmät ja kurssit ovat valvonta-aikana mahdollisia. Valvonta tukee valvottavaa hänen omissa muutospyrkimyksissään. Valvontaan voi sisältyä yhteistyötä sekä valvottavan läheisten että eri viranomaisten kanssa.

 
Julkaistu 25.6.2019