Nuorisorangaistus

Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita 15-17 -vuotiaana rikokseen syyllistynyt nuori, jos sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton vankeus liian ankaraksi rangaistukseksi.

Mitä on nuorisorangaistus?

Nuorisorangaistus on rikoslakiin sisältyvä, erityinen alle 18-vuotiaille tarkoitettu rangaistus.

Tuomioistuin voi tuomita nuorisorangaistusta neljästä kuukaudesta yhteen vuoteen. Nuorisorangaistus koostuu valvonnasta, sosiaalista toimintakykyä edistävistä tehtävistä ja ohjelmista sekä työelämään että työhön perehtymisestä. Nuorisorangaistuksen toimeenpanee Rikosseuraamuslaitos. Nuoren valvojana toimii Rikosseuraamuslaitoksen virkamies.

Nuorisorangaistukseen on mahdollista tuomita, jos

  • rikoksesta syytetty on rikoksen tekohetkellä ollut 15-17-vuotias
  • tuomioistuin pitää sakkoa riittämättömänä, mutta ehdotonta vankeutta liian ankarana rangaistuksena nuoren teosta. Nuorisorangaistus rinnastuu ankaruudeltaan ehdolliseen vankeuteen.
  • nuorisorangaistuksella voidaan edistää nuoren sosiaalista selviytymistä ja ehkäistä hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin.


Seuraamusselvitys ja rangaistusajan suunnitelma

Nuorisorangaistusprosessi lähtee liikkeelle, kun syyttäjä pyytää Rikosseuraamuslaitosta laatimaan seuraamusselvityksen. Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on arvioida nuorisorangaistukseen tuomitsemisen tarkoituksenmukaisuus.

Nuorisorangaistuksen keskeinen lähtökohta on eri tahojen yhteistyö. Rikosseuraamuslaitos laatii seuraamusselvityksen yhteistyössä nuoren, hänen huoltajansa ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Selvityksen perustana ovat yhteisessä tapaamisessa, nuoren haastattelussa, huoltajan kuulemisessa ja eri viranomaisilta saadut tiedot.

Jos Rikosseuraamuslaitos pitää nuorisorangaistuksen tuomitsemista tarkoituksenmukaisena, laaditaan oikeuskäsittelyä varten rangaistusajan suunnitelma.

Päätöksen nuorisorangaistukseen tuomitsemisesta tekee tuomioistuin. Se voi tuomita nuorisorangaistuksen sijasta myös muun rangaistuksen.

 
Julkaistu 17.6.2020