Yhdyskuntapalvelu

Yhdyskuntapalvelu

Yhdyskuntapalvelu on rikoslakiin sisältyvä yleinen rangaistus, johon tietyin edellytyksin voidaan tuomita enintään 8 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta. Tällaisen vankeusrangaistuksen sijasta voidaan tuomita rangaistukseksi yhdyskuntapalvelua vähintään 14 ja enintään 240 tuntia. Yhdyskuntapalvelua voidaan määrätä myös ehdollisen vankeusrangaistuksen lisärangaistuksena jos ehdollinen vankeus on kahdeksan kuukautta tai sitä pidempi. Tällöin sen pituus on enintään 90 tuntia. Yhdyskuntapalvelu on valvonnan alaisena tehtävää palkatonta työtä.

Rikosseuraamuslaitos arvioi henkilön soveltuvuuden yhdyskuntapalveluun ennen tuomion antamista sekä hankkii palvelupaikan ja valvoo palvelun suorittamista.

Yhdyskuntapalvelu, esite (pdf, 1.17 Mt)

Yhdyskuntapalvelua voidaan tuomita

  • jos rikoksesta tuomitaan enintään 8 kuukauden vankeusrangaistus
  • syytetty suostuu yhdyskuntapalveluun
  • syytetyn oletetaan suoriutuvan palvelusta.

Aiemmat yhdyskuntapalvelurangaistukset tai ehdottomat vankeusrangaistukset saattavat vaikuttaa siihen ettei yhdyskuntapalveluun tuomita.

Rikosseuraamuslaitos laatii syyttäjän pyynnöstä seuraamusselvityksen , jossa arvioidaan syytetyn mahdollisuuksia suoriutua palvelusta. Itse palvelu on rangaistusajan suunnitelman mukaan tehtyä yleishyödyllistä työtä . Suunnitelman rikkomisesta seuraa rangaistus .

Viime vuosina annetuista enintään kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksista yhdyskuntapalveluna on tuomittu n. 35%. Vuosittain toimeenpantavaksi on tullut keskimäärin 3600 - 3700 yhdyskuntapalvelurangaistusta, ja loppuunsuoritettujen rangaistusten vuosittainen osuus on ollut n. 80 %. Yhdyskuntapalveluun tuomittujen tavallisin rikos on ollut törkeä rattijuopumus; tämä on päärikos yli puolella kaikista yhdyskuntapalveluun tuomituista.

 
Julkaistu 25.6.2019