Palveluehdot

  • Yhdyskuntapalvelu suoritetaan tarkan rangaistusajan suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa ja sen aikataulua on noudatettava täsmällisesti.
  • Palveluehtojen rikkomisesta (esim. myöhästyminen) seuraa suullinen tai kirjallinen huomautus tai kirjallinen varoitus.
  • Törkeä rikkomus (esim. poisjäänti palvelusta tai päihtymys palvelupaikalla) voi johtaa palvelun keskeyttämiseen ja asian viemiseen syyttäjälle. Syyttäjän esityksestä tuomioistuin voi muuntaa jäljellä olevan rangaistuksen vankeudeksi. Yhdyskuntapalvelu voidaan keskeyttää ja muuntaa vankeudeksi myös uuden rikoksen takia.

 
Julkaistu 25.6.2019