Seuraamusselvitys

Syyttäjän tehtävänä on pyytää Rikosseuraamuslaitosta selvittämään syytetyn soveltuvuus yhdyskuntapalveluun. Ellei syyttäjä ole tehnyt tällaista pyyntöä, voi syytetty itse tai hänen asiamiehensä ottaa yhteyttä yhdyskuntaseuraamustoimistoon ja tehdä aloitteen selvityksen laatimisesta.

Seuraamusselvityksessä arvioidaan syytetyn mahdollisuuksia selviytyä yhdyskuntapalvelusta. Selvitystä varten syytetty kutsutaan haastatteluun. Lisäksi hankitaan selvityksen kannalta tarpeellisia tietoja eri viranomaisilta. Seuraamusselvityksessä kartoitetaan syytetyn elämäntilanne sekä motivaatio yhdyskuntapalvelun suorittamiseen. Tarvittaessa voidaan palvelun onnistumiseksi suunnitella tukipalveluja. Seuraamusselvityksestä aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan syytetylle.

Lopuksi Rikosseuraamuslaitos antaa lausunnon syytetyn edellytyksistä suorittaa yhdyskuntapalvelurangaistus. Kielteisten selvitystenperusteena on tavallisimmin syytetyn hallitsematon päihteidenkäyttö. Jos tuomioistuin katsoo, ettei syytetyllä ole edellytyksiä palvelun suorittamiseen, ei yhdyskuntapalvelua tuomita.

 
Julkaistu 25.6.2019