Valvontarangaistus

Valvontarangaistukseen tuomittu asuu kodissaan, mutta häntä valvotaan rangaistuksen aikana sekä sähköisesti teknisin välinein että muilla tavoin.

Rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä valvontarangaistus sijoittuu ankaruudeltaan yhdyskuntapalvelun ja ehdottoman vankeuden väliin. Sillä korvataan osa lyhyistä, ehdottomista vankeusrangaistuksista ja se voidaan tuomita enintään kuuden kuukauden mittaisena.

Periaatteena on, että valvontarangaistus voidaan määrätä, mikäli sen voidaan katsoa edistävän rikoksentekijän sosiaalista selviytymistä ja edesauttavan uusien rikosten ehkäisemistä. Mahdolliset aikaisemmat ehdottomat vankeusrangaistukset ja rikoksen laatu saattavat olla este valvontarangaistuksen tuomitsemiselle. Valvontarangaistus edellyttää lisäksi tuomitun asunnon soveltuvuutta rangaistuksen täytäntöönpanoon sekä samassa asunnossa asuvien suostumusta.

Valvontarangaistukseen tuomittu on velvollinen noudattamaan hänelle toimeenpanosuunnitelmassa vahvistettua päiväohjelmaa. Se voi koostua suunnitelman mukaisesti työstä, koulutuksesta, kuntoutuksesta, toimintaohjelmista tai muusta tuomitun tilannetta edistävästä toiminnasta.

Tuomitun tulee pysytellä asunnossaan aina silloin, kun hänellä ei ole suunnitelmassa hyväksyttyä syytä poistua sieltä. Tuomittu saa liikkua asuntonsa ulkopuolella vain määrätyllä alueella. Valvontarangaistus edellyttää tuomitulta myös ehdotonta päihteettömyyttä. Teknisen valvonnan lisäksi viranomaiset valvovat rangaistuksen suorittamista ennalta ilmoittamattomin valvontakäynnein tuomitun asuntoon ja työpaikalle. Päihteettömyyttä valvotaan tarvittaessa puhalluskokein ja huumetestein.

Valvontarangaistuksen ehtojen toistuva tai vakava rikkominen johtaa rangaistuksen muuntamiseen ehdottomaksi vankeudeksi.

Julkaistu 31.8.2022