Täytäntöönpano

Rikosseuraamuslaitoksen toimialaan kuuluvat rikosoikeudelliset seuraamukset voidaan yksinkertaistaen jakaa vankeusrangaistuksiin ja vapaudessa suoritettaviin yhdyskuntaseuraamuksiin.

Vuonna 2016 yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäinen keskimäärä oli n. 3100 henkilöä. Keskimääräinen päivittäinen vankiluku oli noin 3100 henkilöä.

Vuonna 2016 Rikosseuraamuslaitoksen ylläpitämään tuomiorekisteriin otettiin yhteensä yli 12900 tuomiota.

Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva Rikosseuraamuslaitos huolehtii edellä mainittujen seuraamusten täytäntöönpanosta.

 
Julkaistu 9.7.2019