Järjestys ja turvallisuus

Vangin on noudatettava rangaistuslaitoksen järjestysmääräyksiä sekä laitoksen henkilökunnan antamia määräyksiä ja ohjeita. Vangin on käyttäydyttävä rangaistuslaitoksen henkilökuntaa ja muita vankeja kohtaan asiallisesti.

Vangilla on oikeus pitää hallussaan kohtuullinen määrä henkilökohtaisia käyttöesineitään, joista ei aiheudu haittaa laitoksen siisteydelle, järjestykselle eikä turvallisuudelle. Ehdottomasti kiellettyjä ovat esimerkiksi ampuma- ja teräaseet, kannettavat puhelimet, omat kamerat, muut kuin vangin käyttöön vankilan hyväksymät atk-laitteet ja muut kuin vankiterveydenhuollon hyväksymät lääkeaineet.

Vankien käytössä olevia tiloja ja heidän hallussaan olevaa omaisuutta voidaan tarkastaa tarpeen vaatiessa. Tilojen tarkastukset kuuluvatkin normaaleihin vankilarutiineihin. Tarkastuksissa on usein mukana myös huumekoiria.

Vangille voidaan todistajan läsnä ollessa suorittaa henkilöntarkastus, jos se on tarpeen karkaamisen estämiseksi tai järjestyksen säilyttämiseksi taikka jos vankia epäillään luvattomien esineiden tai aineiden hallussapidosta. Rangaistuslaitoksen johtaja voi myös määrätä vangille tehtäväksi henkilönkatsastus jos vankia todennäköisin syin epäillään rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Järjestysrikkomuksesta, lupaehtojen rikkomisesta tai rikollisesta toiminnasta, vangille voidaan määrätä kurinpitorangaistus . Tätä vakavammista rikkomuksista tehdään rikosilmoitus poliisille.

Vanki voidaan pitää erillään muista vangeista, jos se on välttämätöntä turvallisuuden vuoksi tai rikollisen toiminnan estämiseksi.

Vankia ei saa kahlehtia, ellei se ole tarpeen karkaamisen estämiseksi kuljetuksen aikana tai vaaraa ja vahinkoa aiheuttavan väkivaltaisuuden hillitsemiseksi. Kahlehtimista ei saa jatkaa kauemmin kuin on välttämätöntä.

 
Julkaistu 24.6.2019