Erillään pitäminen

Vanki voidaan pitää erillään muista vangeista, jos se on välttämätöntä

  • sen estämiseksi, että vanki vakavasti vaarantaa toisen henkeä tai terveyttä
  • ilmeisen karkaamis- tai vapauttamisyrityksen estämiseksi
  • vangin päihdyttävän aineen jatkuvan käytön tai huumausainerikoksen estämiseksi tai
  • vangin muun vastaavan, vankilan järjestystä vakavasti vaarantavan teon estämiseksi.

Erillään pitäminen ei siis ole kurinpitorangaistus, vaan turvaamistoimenpide. Erillään pitämistä ei saa jatkaa kauemmin kuin se on välttämätöntä.

Vanki voidaan myös pitää erillään muista vangeista hänen omasta pyynnöstään, jos siihen on perusteltu syy.

Erillään pidettävän vangin oikeuksia ei saa rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä.


Vuonna 2019 omasta pyynnöstään erillään pidettäviä oli keskimäärin 73 vankia päivittäin (vuonna 2018 heitä oli 78).

 
Julkaistu 21.2.2020