Kurinpitorangaistus

Jos vanki esimerkiksi syyllistyy vankilassa rikokseen, josta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa, poistuu luvatta avolaitoksesta tai terveydenhuollon laitoksesta, rikkoo poistumisluvan, opintoluvan tai ulkopuoliseen toimintaan osallistumisen ehtoja tai rikkoo vankilan järjestyssääntöä, hänelle voidaan määrätä kurinpitorangaistus.

Järjestysrikkomuksista määrättäviä kurinpitorangaistuksia ovat:

1. varoitus

2. oikeuksien menetys

 • enintään 30 vrk
 • koskee vapaa-ajan toimintaan osallistumisen tai rahan/omaisuuden hallussapidon rajoittamista

3 yksinäisyys

 • enintään 10 vrk


Kurinpitorangaistuksesta päättää vankilan johtaja. Kurinpitorangaistuksista suurin osa on yksinäisyysrangaistuksia.
Kurinpitorangaistus varoitusta lukuun ottamatta voidaan määrätä myös ehdollisena.

Vangilla on oikeus hakea muutosta hänelle määrättyyn kurinpitorangaistukseen. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus, jonka ratkaisee aluekeskuksen johtaja. Aluekeskuksen johtajan päätöksestä voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta valittamalla.

Vuonna 2019 rangaistuslaitoksissa tapahtui yhteensä 2517 kurinpitorikkomusta, esimerkiksi:

 • päihderikkomuksia
 • osallistumisvelvollisuusrikkomuksia
 • virkamieheen kohdistuvia rikkomuksia
 • järjestyssääntörikkomuksia
 • luvattoman tavaran hallussapitoa

 •  
  Julkaistu 21.2.2020