Perushuolto

Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuollon tehtävä on asianmukaisen terveydenhoidon, sairaanhoidon ja kuntoutuksen järjestäminen. Vankien terveydentilasta pidetään huolta ensisijaisesti oman terveydenhuoltohenkilökunnan ja omien tilojen ja välineiden turvin.

Vankiloissa järjestetään koko päivän ruokahuolto vangeille. Lisäksi heille annetaan vankilaan tultaessa asianmukainen vaatetus ja tarpeelliset makuu- ja liinavaatteet.

Vankien asuintilat on varustettava siten, että ne vastaavat yleisissä rakennuslainsäädännössä asuintiloille asetettuja vaatimuksia.

 
Julkaistu 24.6.2019