Ruoka- ja vaatehuolto

Vaatetus

Vangeille annetaan vankilaan tultaessa vankivaatetus ja tarpeelliset makuu- ja liinavaatteet. Mies- ja naisvankien vaatteiden mallisto on vuodelta 1998. Laitosvaatetus huolletaan Hämeenlinnan vankilan keskuspesulassa.

Vanki saa käyttää omia vaatteitaan, mutta tätä voidaan rajoittaa vankilan järjestyksen tai työturvallisuuden vaatimasta syystä. Vangin on itse huollettava omat vaatteensa.

Ruokailu

Vankiloissa järjestetään koko päivän ruokahuolto vangeille ja tarjotaan henkilökunnalle mahdollisuus työpaikkaruokailuun. Vuonna 2015 oman ruokahuollon piirissä ruokaili päivittäin 2540 vankia ja 565 henkilökuntaan kuuluvaa.

Vankiloissa tarjottava ruoka suunnitellaan keskitetysti siten, että se vastaa vankien ja henkilökunnan ravitsemuksellisia tarpeita ja että ruokataloutta voidaan hoitaa taloudellisesti. Ruoan laatutaso, kustannustaso, ruoan valmistustilat ja ruoan tarjoilu pyritään järjestämään normaalia laitosruokailua vastaaviksi. Yhteisen, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön, määrittelemän perusruokalistan lisäksi vankeinhoidossa on käytössä yhteiset erityisruokavaliolistat. Erityisruokavalioita valmistetaan terveydellisten tarpeiden mukaan tai niitä uskonnollisin tai vakaumuksellisin perustein tarvitseville.

Vankeuslain 7:5 §:n mukaan perusruokavaliosta poiketaan, jos se on perusteltua vangin terveyden, uskonnollisen tai muun perustellun vakaumuksen vuoksi. Vankilan tulee järjestää ruokavalio em. vankeuslain säädöksen ja keskushallintoyksikön määräyksen yleisten ohjeiden nojalla.

Vankeinhoidon oman ruokahuollon piirissä on 23 valmistuskeittiötä. Ruoka laitoksissa valmistetaan ammattityövoimalla ja vankeja käytetään ainoastaan keittiön aputehtävissä. Ruokatalous työllisti vuonna 2015 yhteensä noin 60 vankia päivittäin.

Ruoka tarjoillaan vankilan ruokasalissa tai vankien asuinosastojen ruokailutilassa. Jos yhteistä ruokailutilaa ei ole käytettävissä, ruokailu tapahtuu selleissä. Viidessä vankilassa vankiruoka hankitaan ostopalveluna.

Laitosmyymälä

Suljetuissa vankiloissa pidetään laitosmyymälää, josta vangeilla on mahdollisuus ostaa henkilökohtaiseen käyttöön tarvitsemiaan tavaroita, kuten tupakkaa, hygieniatuotteita ja elintarvikkeita. Vangeilla on mahdollisuus asioida laitosmyymälässä vähintään kerran viikossa.

Avovankiloissa vangeilla on mahdollisuus hankkia tarvitsemansa tavarat joko myymäläautosta tai heidät kuljetetaan lähikauppaan.

 
Julkaistu 12.5.2016