Ruoka- ja vaatehuolto

Vaatetus

Vangeille annetaan vankilaan tultaessa vankivaatetus ja tarpeelliset makuu- ja liinavaatteet. Mies- ja naisvankien vaatteiden mallisto on vuodelta 1998. Laitosvaatetus huolletaan Hämeenlinnan vankilan keskuspesulassa.

Vanki saa käyttää omia vaatteitaan, mutta tätä voidaan rajoittaa vankilan järjestyksen tai työturvallisuuden vaatimasta syystä. Vangin on itse huollettava omat vaatteensa.

Ruokailu

Vankiloiden ruokahuolto käy tällä hetkellä läpi suurta muutosvaihetta. Ruokapalvelut ovat siirtymässä Rikosseuraamuslaitokselta Leijona Cateringin toteuttamaksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Muutos on jo vaiheittain käynnissä siten, että Leijona Catering ottaa ruokapalvelut vastuulleen kuukausittain 1-2 vankilassa.

Vankiloissa järjestetään koko päivän ruokahuolto vangeille ja tarjotaan henkilökunnalle mahdollisuus työpaikkaruokailuun. Vuonna 2015 oman ruokahuollon piirissä ruokaili päivittäin 2540 vankia ja 565 henkilökuntaan kuuluvaa.

Vankiloissa tarjottava ruoka suunnitellaan siten, että se vastaa vankien ja henkilökunnan ravitsemuksellisia tarpeita ja ruokahuoltoa voidaan hoitaa taloudellisesti. Vankiloiden ruokahuollon suunnittelua ohjaavat myös Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset. Ruoan laatu- ja kustannustaso, ruoan valmistustilat ja ruoan tarjoilu pyritään järjestämään normaalia laitosruokailua vastaaviksi.

Tällä hetkellä on käytössä kaksi eri ruokalistaa. Rikosseuraamuslaitoksen omissa keittiöissä on voimassa Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön määrittelemä perusruokalista. Leijona Cateringin operoimissa yksiköissä on voimassa Leijonan suunnittelema ruokalista.

Erityisruokavalioita valmistetaan terveydellisten tarpeiden mukaan tai niitä uskonnollisin tai vakaumuksellisin perustein tarvitseville. Vankeuslain 7:5 §:n mukaan perusruokavaliosta poiketaan, jos se on perusteltua vangin terveyden, uskonnollisen tai muun perustellun vakaumuksen vuoksi. Vankilan tulee järjestää ruokavalio em. vankeuslain säädöksen ja keskushallintoyksikön määräyksen yleisten ohjeiden nojalla.

Laitoksissa tarjoiltava ruoka valmistetaan ammattityövoimalla. Vankien on mahdollista osallistua ainoastaan keittiön avustaviin tehtäviin. Ruokatalous työllisti vuonna 2015 noin 60 vankia päivittäin.

Ruoka tarjoillaan vankilan ruokasalissa tai vankien asuinosastojen ruokailutilassa. Jos yhteistä ruokailutilaa ei ole käytettävissä, ruokailu tapahtuu selleissä. Vankiloissa on tavoitteena lisätä vankien omatoimisuutta ruokahuollossa. Vankeja kannustetaankin omatoimisuuteen etenkin aamu- ja iltapalojen valmistuksessa. Ruoanlaittoa ja muita arjen taitoja opiskellaan muun muassa Marttojen kursseilla ja Risen henkilökunnan ohjaamana. Monissa vankiloissa vangit valmistavat jo nyt aamu- ja iltapalat itsenäisesti tai pienissä ryhmissä. Vangit voivat valmistaa vapaa-ajallaan ruokaa asuinosastonsa yhteisessä keittiössä. Raaka-aineita he voivat ostaa vankilan kanttiinista, jossa saa asioida kerran viikossa. Avovankilassa rangaistustaan suorittavilla vangeilla on mahdollisuus tehdä ostoksia kauppa-autossa, tai heidät voidaan kuljettaa ruokakauppaan.

Laitosmyymälä

Suljetuissa vankiloissa pidetään laitosmyymälää, josta vangeilla on mahdollisuus ostaa henkilökohtaiseen käyttöön tarvitsemiaan tavaroita, kuten tupakkaa, hygieniatuotteita ja elintarvikkeita. Vangeilla on mahdollisuus asioida laitosmyymälässä vähintään kerran viikossa.

Avovankiloissa vangeilla on mahdollisuus hankkia tarvitsemansa tavarat joko myymäläautosta tai heidät kuljetetaan lähikauppaan.

 
Julkaistu 24.6.2019