Vankiterveydenhuolto

Vankiterveydenhuollon yksikkö järjestää vankien terveyspalvelut. Perusterveydenhuollon palvelut, suun terveydenhuollon palvelut ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelut tuotamme pääosin itse. Muun vaativan erikoissairaanhoidon sekä päivystyspalvelut ostamme muualta. Vankiterveydenhuollon (VTH) hallinto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alaista. Vankiterveydenhuolto toimii tiiviissä yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen (RISE) kanssa.

Julkaistu 24.6.2019