Toiminnot

Vankilassa järjestettävä toiminta on työtä, koulutusta tai muita vangin valmiuksia edistäviä toimintoja. Toimintojen tarkoituksena on edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan.

Toiminnoilla vahvistetaan vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan, ylläpidetään tai parannetaan ammattitaitoa ja osaamista sekä työ- ja toimintakykyä ja tuetaan päihteetöntä elämäntapaa. Vanki on velvollinen vahvistettuna työ- ja toiminta-aikana osallistumaan vankilan järjestämään tai hyväksymään toimintaan.

Tavoitteiden mukainen toiminta suunnitellaan yhdessä vangin kanssa rangaistusajan suunnitelmassa, jota varten pidempiaikaisille vangeille tehdään riski- ja tarvearvio sijoittajayksikössä. Arvioinnilla selvitetään niitä tekijöitä, joihin vaikuttamalla henkilön uusintarikollisuutta voidaan vähentää. Arviossa esiin tulleisiin vangin elämänhallinnan, koulutustaustan ja työ- ja toimintakyvyn ongelmiin pyritään vaikuttamaan sijoittamalla vanki tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Vangeilla on usein tarvetta osallistua varsinkin päihteiden käyttöä vähentävään toimintaan. Toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi vapaudessa tehdään yhteistyötä erityisesti vangin kotikunnan viranomaisten kanssa.

 
Julkaistu 9.7.2019