Muu sosiaalinen kuntoutus

Vankiloissa järjestetään toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä vangin arkielämän taitoja ja sosiaalisia taitoja, auttaa häntä ohjautumaan ammatillisiin opintoihin tai työelämään tai muuten valmistautumaan vapautumista varten. Toiminta tukee myös päihteettömän ja rikoksettoman elämäntavan omaksumista ja sitä järjestetäänkin usein kiinteästi päihdekuntoutukseen liittyen tai päihdekuntoutuksen jälkeen. Lisäksi Arki sujuvaksi -kursseja järjestetään yhteistyössä Marttaliiton kanssa.

Elämänhallintaa lisääviä ja vapauteen valmentavia ohjelmia järjestetään useassa vankilassa. Kurssien pituus vaihtelee viikosta useisiin kuukausiin, lisäksi toiminta voi olla jatkuvaluonteista esim. kuntoutusosastolla tapahtuvaa.

Arkielämän perustaitojen kohentaminen käsittää ruoanlaittoon, vaatehuoltoon, omasta hyvinvoinnista ja kodista huolehtimiseen, taloussuunnitteluun sekä erilaisten asioiden hoitoon liittyviä kysymyksiä. Arkielämän taitoja voidaan opettaa eri yhteyksissä kuntouttavilla osastoilla, erillisinä kursseina tai taloushuollon yhteydessä.

Vankiloissa järjestetään myös toimintakykyä ylläpitävää toimintaa lähinnä niiden vankien aktivoimiseksi, joita on vaikea sijoittaa muuhun toimintaan. Toiminta sisältää esim. pienimuotoista puu- ja metallityötä sekä työpaja- ja askartelutoimintaa.

Sen lisäksi että vangit voivat sääntöjen mukaisesti olla yhteydessä läheisiinsä muun muassa puhelimitse, tapaamisten kautta ja poistumisluvilla, vankilat järjestävät sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja kehittävää toimintaa. Toimintaa järjestetään erityisesti perheleireillä , jotka voivat suuntautua parisuhteen tai vanhemmuuden tukemiseen tai vuorovaikutuksen kehittämiseen yhdessäolon kautta. Perheleirejä järjestävät vankilat itse tai yhteistyössä Kriminaalihuollon Tukisäätiön kanssa. Leirit pidetään yleensä avolaitoksissa tai ulkopuolisissa toimintapaikoissa.

Punainen Risti järjestää Isä-lapsi-toimintaa muutamassa vankilassa. Sen tarkoituksena on tukea vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä opettaa isille vanhemmuuden taitoja. Hämeenlinnan ja Vanajan vankiloiden äiti-lapsi-osastoilla annetaan äidelle valmiuksia pienen lapsen kohtaamiseen ja arkielämän jäsentämiseen. Lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen pyritään vahvistamalla väkivallattomia ja vastuullisia tapoja toimia parisuhteessa ja vanhempana. Erityisesti naisvangeilla on myös tarvetta toipua lähisuhdeväkivallasta.

Vapautumisen valmistelu tapahtuu sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisena toimintana. Ryhmissä annetaan tietoa vapautuessa tarpeellisista asioista, kuten asunnon hankinnasta, koulutuksesta ja työelämästä, asioinnista eri viranomaisissa, päihdekuntoutuksesta ja vertaistoiminnasta.

Vankeja voidaan sijoittaa rangaistuksen loppuvaiheessa päihdekuntoutuksen lisäksi myös muuhun kuntoutukseen, esimerkiksi Silta-Valmennusyhdistykseen . Siellä järjestettävän kuntoutuksen avulla työstetään vangin elämänmuutosprosessia, tarjotaan välineet elämänhallinnan ja toimintakyvyn lisäämiseen ja päihteiden käytön vähentämiseen.

 
Julkaistu 24.6.2019