Työtoiminta

Työn tekemisen tavoitteena on vangin ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Näin parannetaan vangin mahdollisuuksia toimeentuloon myös vapautumisen jälkeen. Työnteolla pyritään myös normalisoimaan vankilaelämää.


Vankien kokonaisajankäytöstä 32 % kului työtoimintaan. Puolet vankityöpäivistä tehdään vankiloiden taloushuollossa, kiinteistöjen hoidossa tai rakentamisessa ja toinen puoli tuotannossa. Tuotteet markkinoidaan valtion ja kuntien laitoksille, elinkeinoelämälle tai suoraan kuluttajille myymälöiden kautta.

Vankiloiden työaloja ovat mm:


Vankiloiden tuotannon vuositulot olivat vuonna 2012 noin 8,5 miljoonaa euroa, mistä sisäisiä tuloja on n. 2,0 miljoonaa euroa. Tuotteista osa jää vankiloiden käyttöön, esim. sellikalusteita ja vankivaatteita. Tuloilla on mahdollista kattaa tuotannosta aiheutuneet välittömät menot, vankien toimintarahat ja avolaitospalkat.

Vankien säännöllinen työaika on avolaitoksissa enintään 38 tuntia 15 minuuttia viikossa ja suljetuissa laitoksissa 35 tuntia viikossa. Työstä vangeille maksetaan toimintarahaa (suljetut laitokset) tai avovankilapalkkaa (avolaitokset).

Vankiloiden työtoiminnan periaatteena on normaaliuden periaate: vankityön tulisi vastata yleisesti yhteiskunnassa tehtävää työtä. Valmentavassa työssä tulisi lisäksi seurata ammatillisessa kuntoutuksessa yleisesti noudatettavia menetelmiä.
Vankityössä on mahdollista suorittaa oppisopimuksella näyttötutkintoja tai tutkinnon osia.

Vangilla on tietyin edellytyksin mahdollisuus käydä työssä vankilan ulkopuolella ( siviilityö ). Lisäksi vanki voi tehdä vankilassa työtä omaan lukuunsa ( oma työ ).

 
Julkaistu 29.7.2013