Vankeusrangaistuksen aloitus

Vapaudessa täytäntöönpanoa odottavien vankeusrangaistukseen tuomittujen sijoittaminen vankilaan alkaa, kun yhdyskuntaseuraamustoimisto kutsuu tuomitun haastatteluun ja laatii hänelle rangaistusajan suunnitelman. Vankilaan sijoittamisesta ja täytäntöönpanon lykkäämisestä päättää alueen arviointikeskus. Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu sijoitetaan pääsääntöisesti sen rikosseuraamusalueen vankilaan, jossa on hänen kotikuntansa.

1. Yhdyskuntaseuraamustoimisto valmistelee

Täytäntöönpanoyksikkö lähettää täytäntöönpanokelpoista tuomiota koskevat tiedot tuomitun kotikunnan mukaan määräytyvään arviointikeskukseen. Jos tuomitun kotikunta on muuttunut, siirretään asia toimivaltaiselle arviointikeskukselle. Jos tuomitulla ei ole kotikuntaa Suomessa, täytäntöönpanoyksikkö lähettää täytäntöönpanokirjat siihen arviointikeskukseen, jonka toimialueella rangaistuksen tuominnut tuomioistuin sijaitsee (kunnat ja arviointikeskukset).

Yhdyskuntaseuraamustoimisto lähettää tuomitulle kirjallisen kehotuksen ottaa toimistoon yhteyttä ja saapua ilmoitettuna ajankohtana rangaistusajan suunnitelmasta, ilmoittautumisen ajankohdasta ja sijoitusvankilasta kuulemista varten. Kirjallisen kutsun yhteydessä lähetetään rangaistusajan suunnittelua varten esitietolomake. Pääsääntöisesti tuomittua haastatellaan yhdyskuntaseuraamustoimistossa, mutta kuuleminen voidaan hoitaa myös puhelimitse, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla. Tarvittaessa arviointikeskus voi siirtää suunnitelman laatimisen toiselle yhdyskuntaseuraamustoimistolle, mikäli vankilaan saapuva on muuttanut toiselle paikkakunnalle.

Suunnitelman laatimisen yhteydessä voidaan tehdä päätös ilmoittautumisajankohdasta. Jollei kyseistä päätöstä ilmoittautumisajankohdasta ja sijoitusvankilasta ole tehty tai rangaistusajan suunnitelmaa laadittu kuulemisen yhteydessä, asiakirjat ja päätös ilmoittautumisajankohdasta sekä sijoitusvankilasta lähetetään postitse tai toimitetaan muulla soveltuvalla tavalla.

2. Arviointikeskus ratkaisee

Sijoitettaessa vankeja vankilaan on otettava huomioon rangaistusajan suunnitelman mukaisesti vangin kotipaikka, yhteyksien säilyminen lähiomaisiin tai muihin läheisiin, ikä, sukupuoli, terveydentila, rangaistuslaitoskertaisuus, vangin aikaisempi rikollisuus ja vangin oma toivomus sekä mahdollisuudet sijoittua rangaistusajan suunnitelman edellyttämään toimintaan. Sijoituspäätöstä tehtäessä tulee lisäksi kiinnittää huomiota vangin mahdollisuuksiin hoitaa vankeuden täytäntöönpanoon liittyviä asioita omalla kielellään. Vankia ei tule sijoittaa suljetumpaan vankilaan tai vankilan osastoon kuin vankilan järjestys ja turvallisuus sekä vankilassa pitämisen varmuus edellyttävät. Alle 18-vuotias on sijoitettava sellaiseen vankilaan, että hänet voidaan pitää erillään aikuisista vangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi. Vangin sijoittaminen tai siirtäminen avolaitokseen ja avolaitoksesta suljettuun vankilaan (7/004/2017)

3. Prosessin kesto, lykkäykset ja etsintäkuulutus

Jos tuomittu ei käytä tilaisuuttaan tulla kuulluksi, hänelle laaditaan rangaistusajan suunnitelma sekä tehdään päätös ilmoittautumisajankohdasta ja sijoitusvankilasta ilman kuulemista. Päätös lähetetään Rikosseuraamuslaitoksen tiedossa olevaan tuomitun osoitteeseen. Mikäli voimassaolevaa osoitetta ei ole, eikä tuomittua muutoin tavoiteta, hänet etsintäkuulutetaan.

Yhdyskuntaseuraamustoimisto lähettää kutsun tuomitulle noin kuukauden kuluttua siitä kun rangaistus on saapunut tuomioistuimesta Rikosseuraamuslaitokselle ja rangaistuksen täytäntöönpanokelpoisuus on tarkastettu. Tuomittu voi halutessaan kiirehtiä vankilaan sijoittamispäiväänsä ottamalla yhteyttä kotikuntansa mukaiseen arviointikeskukseen.

Lisäksi on mahdollista hakea sosiaalisin tai terveydellisin perustein lykkäystä, ohjeet ja hakemus: Lykkäyksen hakeminen ohjeet ja hakemus 11.1.2017 (pdf, 0.04 Mt).

Jos hakija haluaa lähettää henkilötietoja sähköpostilla, suosittelemme Turvapostin käyttöä. Ohjeet turvapostin lähettämiseen löytyvät osoitteesta:
Turvapostin lähettäminen käyttöohje asiakkaille 2017


Sakon muuntorangaistusta suorittamaan tulevien passittamisesta vastaa edelleen ulosottovirasto Vankeusrangaistuksen ja sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon aloittaminen ja rangaistusajan suunnittelu (dnro 5/004/2015) .

Syyttömästi vangituille tai tuomituille aiheutuneista vahingoista voi hakea korvausta Valtiokonttorista.

 
Julkaistu 15.2.2019