Vapautuminen

Vankilasta vapautuminen

Vanki, joka rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana ei ole ollut suorittamassa vankeusrangaistusta, voi päästä ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan rangaistuksesta puolet. Alle 21-vuotiaana rikoksen tehneellä vastaava aika on yksi kolmasosa.

Muussa tapauksessa vankeusrangaistukseen tuomittu voi päästä ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa. Alle 21-vuotiaana rikoksen tehneellä vastaava aika on puolet suoritetusta tuomiosta.

Ehdonalaiseen voi päästä aikaisintaan, kun rangaistusta on suoritettu vähintään 14 päivää.

Koko rangaistusaikaa suorittava voi tietyin edellytyksin päästä ehdonalaiseen vapauteen suoritettuaan rangaistuksestaan viisi kuudesosaa ja vähintään kolme vuotta. Vapauttamisesta päättää Helsingin hovioikeus.

Sakon muuntorangaistukseen tuomittu suorittaa rangaistuksensa kokonaan. Samalla kertaa suoritettavan useamman sakon muuntorangaistuksen enimmäismäärä on 90 päivää. Samalla kertaa suoritettavan useamman vankeusrangaistuksen enimmäismäärä on 20 vuotta.

Elinkautisesta vapautuminen

Myös elinkautiseen vankeuteen tuomittu voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Vapauttamisesta päättää Helsingin hovioikeus.

Ehdonalainen vapautuminen on mahdollista, kun vankeutta on suoritettu vähintään 12 vuotta. Alle 21-vuotiaana rikoksen tehneellä vastaava aika on 10 vuotta.

Elinkautisesta vankeudesta voi vapautua myös tasavallan presidentin armahduksella.

Koeaika ja valvonta

Ehdonalaisesti vapautuneelle määrätään koeaika, joka on enintään kolme vuotta.
Elinkautisesta vankeudesta ehdonalaisesti vapautuneen koeaika on aina kolme vuotta.

Keskimäärin joka viides ehdonalaisesti vapautuva määrätään valvontaan. Valvonnan järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaa Rikosseuraamuslaitos. Valvontaan määrätään, jos koeaika on vuotta pitempi tai rikos on tehty alle 21-vuotiaana. Myös vanki itse voi pyytää valvontaan.

Jos ehdonalaisessa vapaudessa oleva syyllistyy koeaikana uuteen rikokseen, tuomioistuin ratkaisee tuleeko jäännösrangaistus panna täytäntöön kokonaan vai osittain. Valvontavelvollisuuden törkeän rikkomisen johdosta tuomioistuin voi määrätä jäännösrangaistusta pantavaksi täytäntöön 4-14 päivää.

Valvottu koevapaus

 
Julkaistu 24.6.2019