Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpano

Vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset ovat merkittävä osa rangaistusten täytäntöönpanojärjestelmää.

Suomalaisessa yhdyskuntaseuraamustyössä Rikosseuraamuslaitoksen tehtäviin kuuluvat sekä kontrollitehtävät, kuten puuttuminen toimeenpanon aikaisiin rikkomuksiin että uusintarikollisuuteen vaikuttava vuorovaikutustyö asiakkaan kanssa. Lisäksi asiakasta autetaan saamaan yhteiskunnalta tarvitsemiaan palveluita, kuten päihdekuntoutusta. Pelkkä viranomaistyö ei kuitenkaan aina riitä eikä se myöskään liitä osaksi yhteisöä.

Palvelupaikat

Yhdyskuntaseuraamustyössä onkin usein tarpeellista ottaa työhön mukaan kansalaisyhteiskunta. Sekä julkishallinnon että yksityisten järjestöjen toimipaikat tarjoavat yhdyskuntapalvelun suorittajille palvelupaikkoja, joissa rangaistustaan suorittava voi ehkä ensi kertaa elämässään kokea onnistumista työtehtävän loppuun suorittamisesta tai kuulumisesta osaksi työyhteisöä.

Apuvalvojat

Erityisesti harvaan asutuilla alueilla, pitkien etäisyyksien päässä lähimmistä yhdyskuntaseuraamustoimistoista, on hankalaa luoda toimiva vuorovaikutussuhde asiakkaaseen. Suomessa yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanoon osallistuu paljon yksityishenkilöitä, jotka tällaisessa tapauksessa ovat halukkaita toimimaan rikoksesta tuomittujen apu- tai yksityisvalvojina. Apuvalvoja edustaa normaaliyhteisöä ja voi osaltaan tukea asiakkaan pyrkimystä suorittaa rangaistuksensa ja välttää uusintarikokset jatkossa.

Yhdyskuntaseuraamuksia suorittaa päivittäin keskimäärin yli 3 000 asiakasta, joiden ikähaarukka vaihtelee aina 15-vuotiaasta kypsään seniori-ikään ehtineeseen vankilasta vapautuneeseen. Rikosseuraamuslaitoksella on eri puolilla maata 15 yhdyskuntaseuraamustoimistoa ja 12 muuta toimipaikkaa, jotka huolehtivat yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Henkilökuntaa näissä toimipaikoissa on vajaat 300. Muiden julkisyhteisöjen, järjestöjen ja yksityishenkilöiden mukanaolo yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanossa on sekä työn luonteeseen kuuluvaa että välttämätön edellytys työn onnistumiselle.

 
Julkaistu 24.6.2019