Tapaamiset

Vangilla on oikeus vastaanottaa vieraita tapaamista varten varattuina aikoina ja erityisestä syystä muulloinkin. Vangin tapaamista on tarpeen mukaan valvottava. Tapaamista voidaan valvoa teknisellä valvonnalla ja siten, että Rikosseuraamuslaitoksen virkamies on läsnä. Tekninen valvonta käsittää teknisellä laitteella tapahtuvan kuvan katselun ja tallentamisen. Keskustelua saadaan kuunnella, jos se on välttämätöntä väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Vankia tapaamaan tulleen henkilöllisyys saadaan tarvittaessa tarkastaa. Jos vierailija ei pysty todistamaan henkilöllisyyttään, tapaaminen voidaan järjestää erityisen valvotuissa olosuhteissa tai evätä.

Turvatarkastus voidaan suorittaa vankia tapaamaan tulevalle henkilölle. Turvatarkastuksessa voidaan metallinilmaisinta, muuta teknistä laitetta tai koulutettua koiraa käyttäen, vaatteita tunnustelemalla tai muulla vastaavalla tavalla tarkastaa vankilaan saapuva tai vankilassa tai sen alueella oleva henkilö, hänen mukanaan olevat tavarat ja hänen käyttämänsä, vankilan alueella oleva kulkuneuvo.

Erityisen valvotuissa olosuhteissa järjestetty tapaaminen tarkoittaa sitä, että vangin ja vierailijan välillä on muovinen tai lasinen väliseinä. Jos on perusteltua aihetta epäillä väärinkäytöksiä, vierailun ehdoksi voidaan asettaa vankia tapaamaan tulleen henkilön henkilöntarkastus. Tarkastuksessa tutkitaan, mitä vierailijalla on vaatteissaan tai muuten yllään. Jos vierailija kieltäytyy henkilöntarkastuksesta, vierailu voidaan järjestää erityisen valvotuissa olosuhteissa tai tarvittaessa evätä.

Suljetussa vankilassa vangille voidaan myöntää lupa alle 15-vuotiaan lapsen tapaamiseen siihen soveltuvassa tilassa, jos tapaaminen on tarpeen vangin ja lapsen yhteyksien ylläpitämiseksi eikä tapaaminen ole lapsen edun vastaista. Alle 15-vuotiasta tapaajaa ei päästetä vankilaan ilman saattajaa, ellei saattajan läsnäoloa pidetä tarpeettomana lapsen kehitystaso, aikaisemmat tapaamiset tai muu vastaava perusteltu syy huomioon ottaen.

Tapaaminen voidaan tarvittaessa keskeyttää, jos se on tarpeen rikoksen estämiseksi tai vankilan järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Jos vierailijan on todettu kuljettaneen tai yrittäneen kuljettaa vankilaan huumeita tai muuta luvatonta, vankilan johtaja voi antaa vierailijalle enintään kuuden kuukauden pituisen vierailukiellon. Kielto voidaan tarvittaessa uusia. Kieltoa ei kuitenkaan saa antaa vangin lähiomaiselle tai vangin asiamiehenä toimivalle asianajajalle tai yleiselle oikeusavustajalle eikä silloin, kun tapaaminen voidaan laitoksen järjestystä vaarantamatta järjestää erityisen valvotuissa olosuhteissa.

Valvottujen tapaamisten lisäksi vangilla on mahdollisuus myös hakea valvomatonta tapaamista eli perhetapaamista. Oikeudesta valvomattomaan tapaamiseen päättää vankilan johtaja, toiminnoista tai turvallisuudesta vastaava virkamies tai ohjauksen tai valvonnan esimiestehtävissä toimiva virkamies.

Vanki voi hakea perhetapaamista lähiomaisten, muiden läheisten tai muiden vangille tärkeiden henkilöiden kesken. Turvallisuusnäkökohtien on perhetapaamisissa kuitenkin aina täytyttävä.

Perhetapaamisen kesto vaihtelee parista tunnista kuuteen tuntiin. Vankiloilla on perhetapaamisille omat, kodinomaisiksi sisustetut huoneet. Niissä on mahdollista keittää kahvia tai laittaa muuta pientä tarjottavaa. Huoneissa on myös leluja lapsia varten, sänky ja peseytymistilat.

Perhettä voi myös tavata perheleireillä, joita järjestävät sekä vankilat itse ja Kriminaalihuollon tukisäätiö . Julkaisussa Perhe on ykkönen kerrotaan perheleiritoiminnasta vankilassa.

Tapaamisohjeet vankiloittain

Helsingin vankila, tapaajan opas

 
Julkaistu 24.7.2019