Asiasanahakemisto

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön työtehtäviä ja niitä hoitavat virkamiehet


Puhelinvaihde 029 56 88500, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)om.fi. Korvaa (at) @-merkillä.

Arkisto ja asiakirjahallinto

arkistonhoitaja Juha Laatunen

Avolaitosasiat

Arviointikeskukset

Cognitive Skills

kurssit ja seuranta: erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Ehdollisesti rangaistut nuoret

erityisasiantuntija Tiina Vogt-Airaksinen
tuomioiden täytäntöönpano: tarkastaja Kari Airaksinen

Ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta

erityisasiantuntija Tiina Vogt-Airaksinen

Hallinnon ohjaus ja kehittäminen

hallintojohtaja Heli Herna

Henkilöstöasiat

Henkilöstökoulutus: erityisasiantuntija Harry Anttila
Laitosten henkilöstö- ja yleishallintoasiat, virkaehtosopimusasiat: HR-johtaja Marko Oresmaa ja ylitarkastaja Leo Immonen
Virkavelvollisuuksien laiminlyöntien ja rikkomusten seuraamukset: HR-johtaja Marko Oresmaa

Henkilöstön työhyvinvointi

erityisasiantuntija Harry Anttila ja ylitarkastaja Leo Immonen

Julkaisut

osastosihteeri Jaana Kaivola

Kansainväliset asiat

Kansainvälisten asioiden päällikkö Virva Ojanperä

Kansainväliset rangaistuksen täytäntöönpanon siirrot

lakimies Katja Đogović
tarkastaja Kari Airaksinen
lakimies Johanna Hietapakka (pohjoismaiset)
suunnittelija Anne Niinivaara
osastosihteeri Heidi Vuori

Kiinteistötoimi (Vankilat)

Arkkitehtisuunnittelu

Hanke- ja rakennussuunnittelu
toimitilapäällikkö Kauko Niemelä
Kiinteistöjen kunnossapito
toimitilapäällikkö Kauko Niemelä
Kuntouttava toiminta laitoksissa
erityisasiantuntija Ulla Knuuti ja ylitarkastaja Päivi Hannula
Kuntoutuslaitokseen sijoitus
erityisasiantuntija Ulla Knuuti
Sähkö-, tele- ja turvatekniikka, tietoverkot
toimistoinsinööri Ari Pakarinen

Kirjaamo

osastosihteeri Helena Lehtonen

Koulutus

Vankien koulutus: erityisasiantuntija Kati Sunimento
Henkilöstön koulutus: erityisasiantuntija Harry Anttila

Lainsäädäntöasiat

Katso oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto

Laitoksen ulkopuoliseen tilaisuuteen osallistuminen

erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Laitosjärjestys ja -turvallisuus

ylitarkastaja Ari Juuti
lakimies Jani Kotoaro
tarkastaja Timo Tuomi

Lykkääminen ks. Täytäntöönpanon lykkääminen

Materiaalihallinto

talouspäällikkö Mika Ulmanen

Määrärahat

talouspäällikkö Mika Ulmanen

Nuorisorangaistus

erityisasiantuntija Tiina Vogt-Airaksinen

Palkkahallinto Ks. Henkilöstöasiat

Perhetyö

erityisasiantuntija Tiina Vogt-Airaksinen
erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Pitkäaikaisvankien vapauttamishakemukset

lakimies Esa-Pekka Hänninen
suunnittelija Anne Niinivaara

Päihdekuntoutus

erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Rangaistusajan suunnittelu ja seuranta

ylitarkastaja Päivi Hannula

Rikosseuraamusalan tarkastus

tarkastusjohtaja Gabriella Adlercreutz-Laurin
ylitarkastaja Timo Hietakangas
osastosihteeri Anne Rytkönen

Ruokahuolto laitoksissa

Aluekeskukset

erikoissuunnittelija Tatja Kivimäki

Sijoittajayksikkötoiminta

ylitarkastaja Päivi Hannula

Sosiaalityö laitoksissa

erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Sosiaaliset etuudet

ylitarkastaja Eila Lempiäinen

Sähköinen valvonta

erityisasiantuntija Pia Andersson

Taloushallinto

talouspäällikkö Mika Ulmanen
erikoissuunnittelija Eija-Riitta Nelin (kirjanpidon ohjeistus, neuvonta ja kirjanpidon oikellisuuden valvonta)
suunnittelija Päivi Hyvönen (Risen käyttöomaisuuskirjanpito, kirjanpito ja maksuliike)

Talouden ja velan hoidon ohjaus

ylitarkastaja Eila Lempiäinen

Tarkastustoiminta

ks. Rikosseuraamusalan tarkastus

Tietoturva

kehittämispäällikkö Riku Pammo

Tilastotuotanto

erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori
erikoistutkija Sasu Tyni
erikoistutkija Peter Blomster

Toimintaohjelmat vangeille

erityisasiantuntija Ulla Knuuti ja erikoissuunnittelija Tiina Vogt-Airaksinen

Tutkimukset ja selvitykset

erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori (vankiluku)
erityisasiantuntija Henrik Linderborg
ylitarkastaja Ilppo Alatalo
erikoistutkija Peter Blomster
erikoistutkija Sasu Tyni (tutkimustiedostot)

Tutkimusluvat ulkopuolisille

ylitarkastaja Ilppo Alatalo
erikoistutkija Peter Blomster

Työllistymisen edistäminen

ylitarkastaja Eila Lempiäinen

Työtoiminta

ylitarkastaja Eila Lempiäinen (vankien ansiot, maatilatalous)
suunnittelija Päivi Vanhala

Uskonnollinen toiminta vankiloissa

erityisasiantuntija Pia Puolakka

Vahingonkorvaukset

lakimies Esa-Pekka Hänninen

Valmiussuunnittelu

hallintojohtaja Heli Herna

Valvontarangaistus

projektipäällikkö Pia Andersson

Valvottu koevapaus

ylitarkastaja Päivi Hannula, erityisasiantuntija Pia Andersson

Vanginkuljetus

tarkastaja Timo Tuomi

Vankeinhoidon perustutkinnon opiskelijavalinta (valintalautakunta)

HR-johtaja Marko Oresmaa

Vankien ehdonalainen vapauttaminen

ks. Ehdonalaiseen vapauteen päästäminen

Vankien kohtelu laitoksissa

lakimies Anna-Liisa Sandvik
lakimies Esa-Pekka Hänninen
lakimies Johanna Hietapakka

Vankien koulutus ks. koulutus

Vankien oikeudet ja velvollisuudet

lakimies Anna-Liisa Sandvik
lakimies Esa-Pekka Hänninen
lakimies Johanna Hietapakka

Vankien oikeusturvaan liittyvät kysymykset

lakimies Anna-Liisa Sandvik
lakimies Esa-Pekka Hänninen
lakimies Johanna Hietapakka

Vankien siviilityö ks. siviilityö

Vankien työtoiminta ks. työtoiminta

Vankikantelut ks. vankien oikeudet ja velvollisuudet

Vankilarikollisuuden ennaltaehkäisy ja tutkinta

Vankiluku ja vankirakenne

erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori

Vapaaehtoistyö vankiloissa

erityisasiantuntija Kati Sunimento ja erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Vapauttamisen suunnittelu ja valmistelu

ylitarkastaja Päivi Hannula

Viestintä, viestinnän kehittäminen

viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus
viestintäasiantuntija Ulla Vesander
osastosihteeri Jaana Kaivola

Yhdyskuntapalvelu

erikoissuunnittelija Heidi Lind

Yhdyskuntaseuraamukset

Päivi Hannula, Pia Andersson, Tiina Vogt-Airaksinen
yhdyskuntapalvelu: erikoissuunnittelija Heidi Lind
ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta: erityisasiantuntija Tiina Vogt-Airaksinen
ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta: erityisasiantuntija Tiina Vogt-Airaksinen
nuorisorangaistus: erityisasiantuntija Tiina Vogt-Airaksinen
valvontarangaistus: Pia Andersson

Yhteistoimintamenettely

ylitarkastaja Leo Immonen

Yleishallinto ks. henkilöstöasiat

 
Julkaistu 29.12.2017