Asiasanahakemisto

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön työtehtäviä ja niitä hoitavat virkamiehet


Puhelinvaihde 029 56 88500, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)om.fi. Korvaa (at) @-merkillä.

Arkisto ja asiakirjahallinto

suunnittelija Juha Laatunen

Avolaitosasiat

Arviointikeskukset

Cognitive Skills

kurssit ja seuranta: erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Ehdollisesti rangaistut nuoret

erityisasiantuntija Minna Anthoni
tuomioiden täytäntöönpano: tarkastaja Kari Airaksinen

Ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta

erityisasiantuntija Minna Anthoni

Hallinnon ohjaus ja kehittäminen

hallintojohtaja Heli Herna

Henkilöstöasiat

Henkilöstökoulutus: erityisasiantuntija Harry Anttila
Laitosten henkilöstö- ja yleishallintoasiat, virkaehtosopimusasiat:
HR-johtaja Marko Oresmaa ja ylitarkastaja Leo Immonen
Virkavelvollisuuksien laiminlyöntien ja rikkomusten seuraamukset:
HR-johtaja Marko Oresmaa

Henkilöstön työhyvinvointi

erityisasiantuntija Harry Anttila ja ylitarkastaja Leo Immonen

Julkaisut

assistentti Jaana Kaivola

Kansainväliset asiat

Kansainvälisten asioiden päällikkö Virva Raitio
suunnittelija Mika Peltola

Kansainväliset rangaistuksen täytäntöönpanon siirrot

lakimies Heli Tamminen
tarkastaja Kari Airaksinen
lakimies Mia Sandberg (pohjoismaiset)
suunnittelija Anne Niinivaara
suunnittelija Heidi Vuori

Kiinteistötoimi (Vankilat)

Arkkitehtisuunnittelu

Hanke- ja rakennussuunnittelu
toimitilapäällikkö Kauko Niemelä
Kiinteistöjen kunnossapito
toimitilapäällikkö Kauko Niemelä
Kuntouttava toiminta laitoksissa
erityisasiantuntija Ulla Knuuti ja ylitarkastaja Päivi Hannula
Kuntoutuslaitokseen sijoitus
erityisasiantuntija Ulla Knuuti
Sähkö-, tele- ja turvatekniikka, tietoverkot
turvallisuusinsinööri Ari Pakarinen

Kirjaamo

suunnittelija

Koulutus

Vankien koulutus: erityisasiantuntija Kati Sunimento
Henkilöstön koulutus: erityisasiantuntija Harry Anttila

Lainsäädäntöasiat

Katso oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto

Laitoksen ulkopuoliseen tilaisuuteen osallistuminen

erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Laitosjärjestys ja -turvallisuus

ylitarkastaja Ari Juuti
lakimies Jani Kotoaro
tarkastaja Timo Tuomi

Lykkääminen ks. Täytäntöönpanon lykkääminen

Materiaalihallinto

talouspäällikkö Mika Ulmanen

Määrärahat

talouspäällikkö Mika Ulmanen

Nuorisorangaistus

erityisasiantuntija Minna Anthoni

Palkkahallinto Ks. Henkilöstöasiat

Perhetyö

erityisasiantuntija Tuija Muurinen
erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Pitkäaikaisvankien vapauttamishakemukset

lakimies Esa-Pekka Hänninen
suunnittelija Anne Niinivaara

Päihdekuntoutus

erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Rangaistusajan suunnittelu ja seuranta

erityisasiantuntija Ulla Knuuti
erityisasiantuntija Pia Andersson

Rikosseuraamusalan tarkastus

tarkastusjohtaja Gabriella Adlercreutz-Laurin
ylitarkastaja Timo Hietakangas
tarkastaja Mikko Metsola

Ruokahuolto laitoksissa

Aluekeskukset

erikoissuunnittelija Tatja Kivimäki

Sijoittajayksikkötoiminta

ylitarkastaja Päivi Hannula

Sosiaalityö laitoksissa

erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Sosiaaliset etuudet

erikoissuunnittelija Eila Lempiäinen

Sähköinen valvonta

erityisasiantuntija Pia Andersson

Taloushallinto

talouspäällikkö Mika Ulmanen
erikoissuunnittelija Eija-Riitta Nelin (kirjanpidon ohjeistus, neuvonta ja kirjanpidon oikellisuuden valvonta)
suunnittelija Päivi Hyvönen (Risen käyttöomaisuuskirjanpito, kirjanpito ja maksuliike)

Talouden ja velan hoidon ohjaus

erikoissuunnittelija Tatja Kivimäki

Tarkastustoiminta

ks. Rikosseuraamusalan tarkastus

Tietoturva

tietopalvelupäällikkö Riku Pammo

Tilastotuotanto

erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori
erikoistutkija Sasu Tyni
erikoistutkija Peter Blomster

Toimintaohjelmat vangeille

erityisasiantuntija Ulla Knuuti ja erityisasiantuntija Minna Anthoni

Tukipartio toiminta

erikoissuunnittelija Tiina Ihanus

Tutkimukset ja selvitykset

erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori (vankiluku)
erikoistutkija Henrik Linderborg
ylitarkastaja Ilppo Alatalo
erikoistutkija Peter Blomster
erikoistutkija Sasu Tyni (tutkimustiedostot)

Tutkimusluvat ulkopuolisille

ylitarkastaja Ilppo Alatalo
erikoistutkija Peter Blomster

Tutkinta-aresti

erikoissuunnittelija Tiina Ihanus

Työllistymisen edistäminen

erikoissuunnittelija Eila Lempiäinen

Työtoiminta

erityisasiantuntija Satu Rahkila (vankien ansiot, maatilatalous)
suunnittelija Päivi Vanhala

Uskonnollinen toiminta vankiloissa

projektipäällikkö Pia Puolakka

Vahingonkorvaukset

lakimies Esa-Pekka Hänninen

Valmiussuunnittelu

hallintojohtaja Heli Herna

Valvontarangaistus

erikoissuunnittelija Tiina Ihanus

Valvottu koevapaus

erityisasiantuntija Ulla Knuuti
erityisasiantuntija Pia Andersson

Vanginkuljetus

tarkastaja Timo Tuomi

Vankeinhoidon perustutkinnon opiskelijavalinta (valintalautakunta)

HR-johtaja Marko Oresmaa

Vankien ehdonalainen vapauttaminen

ks. Ehdonalaiseen vapauteen päästäminen

Vankien kohtelu laitoksissa

lakimies Anna-Liisa Sandvik
lakimies Esa-Pekka Hänninen
lakimies Mia Sandberg

Vankien koulutus ks. koulutus

Vankien oikeudet ja velvollisuudet

lakimies Anna-Liisa Sandvik
lakimies Esa-Pekka Hänninen
lakimies Mia Sandberg

Vankien oikeusturvaan liittyvät kysymykset

lakimies Anna-Liisa Sandvik
lakimies Esa-Pekka Hänninen
lakimies Mia Sandberg

Vankien siviilityö ks. siviilityö

Vankien työtoiminta ks. työtoiminta

Vankikantelut ks. vankien oikeudet ja velvollisuudet

Vankilarikollisuuden ennaltaehkäisy ja tutkinta

Vankiluku ja vankirakenne

erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori

Vapaaehtoistyö vankiloissa

erityisasiantuntija Kati Sunimento ja erityisasiantuntija Ulla Knuuti

Vapauttamisen suunnittelu ja valmistelu

ylitarkastaja Päivi Hannula

Viestintä, viestinnän kehittäminen

viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus
viestintäasiantuntija Anna Kotaviita
viestintäsuunnittelija Sonja Kuusela
assistentti Jaana Kaivola

Yhdyskuntapalvelu

erikoissuunnittelija Pia Andersson

Yhdyskuntaseuraamukset

Päivi Hannula, Pia Andersson, Sanna Kohvakka
yhdyskuntapalvelu: erikoissuunnittelija Pia Andersson
ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta: erityisasiantuntija Minna Anthoni
ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta: erityisasiantuntija Minna Anthoni
nuorisorangaistus: erityisasiantuntija Minna Anthoni
valvontarangaistus: Pia Andersson

Yhteistoimintamenettely

ylitarkastaja Leo Immonen

Yleishallinto ks. henkilöstöasiat

 
Julkaistu 12.3.2019